Home » Guld – en av världens äldsta valutor

Guld – en av världens äldsta valutor

Guldets korrelation med aktiemarknaden är låg, vilket gör ädelmetallen till ett intressant komplement i en traditionell aktie- och ränteportfölj. På lång sikt är det främst skuldsättning och mängden pengar i systemet som påverkar priset på guld och därmed befinner sig tillgångsslaget i en spännande trend efter år av rekordstimulanser. Nyfikna Investerare djupdyker i guldets värld för att lära oss mer kring tillgångsslaget och hur man kan investera i ädelmetallen.

Text: Joanna Törngren Redebrant

Pengar är ett relativt modernt fenomen och dök upp först för omkring tio tusen år sedan, fram tills dess levde vi som jägare och samlare i ett ömsesidigt beroende. I samband med att jordbrukssamhället växte fram och kontaktytorna därmed ökade markant blev tilliten i den tidigare lilla gruppen en utmaning, vilket i sin tur gjorde betalningsekonomin till ett faktum. Löften om gentjänster byttes snabbt ut till betalning genom exempelvis boskap och spannmål. 

Från 3000-talet f Kr växte metaller, främst guld och silver, fram som betalningsmedel. Ädelmetallerna var sällsynta och hade bra egenskaper, exempelvis kan de inte ruttna eller bli sjuka, vilket bidrog till att de blev eftertraktade. Under lång tid fungerade dessa pengar endast som en måttstock och byteshandeln fortsatte. Guld och silver är än i dag valutor, med egna valuta-kodbeteckningar (XAU samt XAG), och silvermynt som American Eagle och Canadian Maple Leaf är gångbara i hela världen. Silver har använts som betalningsmedel längre än guld. 

Guld som investering

Låt oss börja från början och klargöra varför du är intresserad av att investera i guld? Är du ute efter en försäkring ifall worst case skulle inträffa och det exempelvis skulle bli krig eller du, av någon anledning, blir tvungen att snabbt lämna ditt hem? Ser du guld som en ”krockkudde” i investeringsportföljen som med stor sannolikhet kan dämpa en nedgång av ditt övriga innehav? Eller tror du att guldpriset kommer utvecklas positivt och vill tjäna pengar på uppgången? Kanske tycker att allt låter som en god idé? Eller så har du ingen aning. Du får helt enkelt ta dig en liten funderare om du inte redan vet vad det är du vill uppnå med din investering.

Fysiskt eller plattformshandlat guld

Det finns i grunden två sätt att investera i guld. Du kan köpa fysiskt guld ”i handen” eller plattformshandlat guld. Det finns också något som kallas för ”pappersguld” (Futures/Derivat/ETN:er). Pappersguld är lätt att handla, men du får en motpartsrisk på en utställare(bank) – vilket inte är optimalt när man tror på och investerar i guld.

Om du inte har någon investeringsportfölj är kanske inte plattformshandlat guld så aktuellt för din del. Men för dig som har pengar i investeringsportfölj kan det vara en god idé att ha en andel av portföljen viktad mot guld och andra ädelmetaller som hedge. Men oavsett om du är på börsen eller inte kan det vara en god idé att äga lite guld, så låt oss börja med att titta på hur ett innehav av fysiskt guld ”i handen” kan se ut.

Fysiskt guld ”i handen” – en försäkring

När vi pratar om fysiskt guld ”i handen” menar vi tackor, mynt och eventuellt smycken. Vilken typ av fysiskt guld som passar dig beror lite på vilka belopp investeringen rör sig om. Om den inte är så stor kanske ett smycke kan vara trevligt då du får glädje av ditt guld i vardagen. Vid investering i smycken betalar du dock för design och moms på din vara, som inte har så mycket värde vid försäljning. Mynt är lättsamma och även en trevlig present att ge bort. Har du ett större kapital som du vill investera i fysiskt guld är även tackor aktuellt, men tänk på att bygga upp ditt innehav från grunden med små valörer. Självklart ska man alltid, oavsett investering, göra sin egen analys och säkerställa att man handlar av och med seriösa aktörer.

Mynt, tackor och troy ounze

Vi har frågat Michel Rufli, vd och grundare av Nordic Gold Trade och en av branschens främsta experter, om vad man bör tänka på ifall man är intresserad av att investera i mynt eller tackor. Michel tycker att man alltid ska köpa välkända mynt och tipsar också om att en fördel med mynt är att man kan köpa mindre enheter till lägre grampris än guldtackor. Men samlarmynt ska man undvika:

Att försöka ge sig på att investera i samlarmynt och udda mynt med små upplagor tycker jag att man ska överlåta till experterna. Se istället till att du köper mynt som är gångbara i hela världen och är lätta att göra sig av med om det skulle bli aktuellt.

Exempel på mynt som är gångbara i hela världen

 • English Sovereign (7,32 gram guld/mynt)
 • Fransk/Schweizisk 20 franc (5,806 gram guld/mynt)
 • Canadian Maple Leaf 1/4 -1 oz
 • US Eagle 1/2-1 t oz
 • Krugerrand 1/2-1 t oz
 • Australian Kangaroo 1/10 oz – 1 t oz

En troy ounce, 31,1034768 gram, är en måttenhet som används för att väga ädelmetaller. Troy ounce förkortas ofta som ”t oz” eller ”oz t”. Michel tycker att mynt är bra upp till 1 t oz, större innehav än så rekommenderar han som tackor:

Men, kom ihåg att du ska ha flexibilitet, minst två t oz guld i myntenheter, innan du binder kapital i en 100 grams guldtacka.

Riktiga tackor

De guldtackor som används av centralbanker som guldreserv, och handlas av guldhandlare, är 400 troy ounce (12,4 kg eller 438,9 ounce). Kilotackan, som är 1000 gram i massa (32,15 troy ounces), är mer hanterbar och används ofta vid handel och investeringar. De flesta tackor är platta, även om vissa investerare, särskilt i Europa, föredrar tegelformat.

Eric Strand, en av Europas främsta experter på ädelmetaller och grundare av AuAg Funds, tillägger:

Om du köper mynt som en försäkring för worst case ska du tänka på att du vill ha mynt som är lätta att sälja, ju mer välkänt mynt – desto bättre. Då kan exempelvis US Eagle vara bra att ha. Tänk att den som tar emot din betalning ska veta vad det är du har. Därför är exempelvis en diamant inte så bra i det här fallet då det behövs en expert som värderar stenen, vilket inte fungerar i en krissituation.

Hur stor bör exponeringen mot ädelmetaller vara?

När vi pratar om hur stor exponering mot ädelmetaller man ska sikta på så finns det olika teorier. Många erkända portföljteoretiker förespråkar från fem procent av portföljens totala innehav och uppåt. Michel tycker att cirka femton till tjugo procent är en bra inriktning. Eric sticker ut hakan och berättar att han själv har över femtio procent. Hur stor andel du bör ha beror på syftet med ditt innehav och din framtida marknadstro. Även här kanske man får ta sig en liten funderare för att hamna rätt.

Vi fick en liten pratstund med Jan Bolmesson, som driver en av Sveriges största ekonomibloggar ”Rika Tillsammans”, och frågade honom hur han ser på guld och själv exponerar sig mot tillgångsslaget. Jan förklarar att guld, och synnerligen att investera i guld, ofta ses som något kontroversiellt:

Guld brukar kallas en barbarisk relik som inte har någon plats i dagens ekonomi eftersom det är som en sten som varken växer, ger utdelning eller har någon större praktisk nytta. Förespråkarna för guld hävdar tvärtom att guld är det enda man bör investera i eftersom hela dagens monetära system är en bluff och guld har varit den enda formen av pengar som har funnits i flera tusen år.

Själv tror inte Jan på någon av ytterligheterna, utan lägger sig någonstans mitt emellan, och ser guld som en bra försäkring och värdebevarare:

De klassiska rekommendationerna ligger runt fem till tio procent. Sveriges centralbank har nio procent och i det spannet har jag själv lagt mig.

Jan ser sig själv som ganska pragmatisk och förklarar att han ser fysiskt guld i handen som en generationsförmögenhet:

Det är inget jag säljer när guldpriset går upp, utan det får barnen ärva eller så kan det vara bra att ha om allt skulle skita sig.

Hur fördelar man sitt ädelmetallsinnehav klokast?

När du väl mynnat ut i hur stort ditt innehav/din exponering mot ädelmetaller ska vara kommer säkerligen följdfrågan hur du ska fördela innehavet mellan de olika alternativ som finns. Även här finns lite olika synsätt, beroende på vilken investeringsstrategi man har, så vi frågade Eric hur han tänker i frågan:

Jag tycker inte att man ska se det fysiska guldet i handen som en del av procenten av förvaltat kapital, utan som en försäkring som man hoppas på att inte behöva använda. I en nödsituation är det bättre att använda silvermynt än guldmynt, om det man behöver inte är så dyrt som värdet av ett guldmynt.

Det är bra att ha någonstans mellan tiotusen och hundratusen kronor fysiskt guld/silver ”i handen”, fördelat så här:

 • Silvermynt 1 t oz – 60 st i 3 mynttuber à 20 mynt
 • Silvermynt 1 t oz – 3 st i myntkapsel (härlig känsla att ha framme och se på)
 • Guldmynt 1 t oz – 3 st i myntkapsel

Michel berättar att han själv har hela nittio procent av sitt ädelmetallsinnehav i fysiska produkter:

Vilket är högt så klart, men jag ser det som en yrkesskada eftersom jag har jobbat med fysiskt guld i hela mitt liv.

Michel köper guld kontinuerligt, snarare än att försöka pricka in toppar och dalar:

På så vis får jag en god balans och sväljer prisrörelserna bra. Mitt tips är att köpa lite guld när du har pengar, du köper ett visst antal gram – inte vid ett visst pris i någon valuta per gram. Jag ser mitt innehav i ädelmetaller som en del av mitt totala innehav, vilket förhoppningsvis växer över generationer ifall ingen krissituation skulle uppstå – i så fall har jag dels en försäkring och dels något att investera för när läget är annorlunda.”

Ädelmetaller som en del av ditt regelbundna sparande

En allmänt vedertagen sanning bland sparekonomerna är att man bör försöka spara minst tio procent av sin inkomst varje månad. Att spara eller amortera mindre i tuffare perioder är helt ok.

Vi frågar Michel hur man kan tänka kring sitt ”ädelmetallssparande” om man känner sig ny inom investeringar, är i början av att bygga upp sitt kapital och har bestämt sig för att investera minst 10 procent av sin inkomst varje månad?

Om du är intresserad av ädelmetallsinnehav kan det vara lämpligt att investera en del av den summan. Jag tycker 15-20 procent av dina ”10 procent” viktat 40/60 mellan plattformshandlade ädelmetaller och ”guld (och silver) i handen” kan vara vettigt (procentandel och viktning beror på din investerarprofil).

Hur förvarar man sitt guld?

En viktig fråga när man pratar om fysiskt guld är förvaringen. Hur ska man tänka här egentligen? Det finns flera alternativ, men poängen är att ha det tillgängligt, även vid oförutsedda händelser. Man ska inte säga var man har sitt guld, man kan exempelvis ha det hemma eller nedgrävt någonstans. Michel berättar att många är oroliga för att lägga en guldtacka på ett hemligt ställe i sitt hem, men lägger utan att tveka sin klocka och sina smycken helt öppet utan att det stör dem alls:

Jag tror det handlar om inställning till produkten. Lägg den på ett säkert ställe (ej kyl, frys, hall, sovrum eller badrum) så blir det svårt att hitta den. Men känner man sig otrygg med det så är tredjepartsförvaring ett alternativ och bankfack en annan lösning. 

Exempel på plattformshandlat guld

För den som vill komplettera sin portfölj med en rak 1:1 exponering mot guld, ger Eric tre ETF/ETC-alternativ. Alla med allokerat fysiskt guld utan motpartsrisker som han har ordnat efter vad han tycker sammantaget har bäst konstruktion, funktion, pris och villkor (obs  – detta är inget råd eller rekommendation):

 • Xetra-Gold [4GLD]
 • Wisdomtree Physical Swiss Gold [GZUR]
 • Wisdomtree Physical Gold [VZLD]

För den som vill få extra utväxling på sina ädelmetallsinvesteringar är även guld/silver-gruvbolag en möjlighet. Man brukar säga att bolag rör sig 2-3 gånger själva råvaran, förklarar Eric:

Här finns även möjlighet att investera genom fonder där den största och mest kända är BlackRock BGF World Gold.

Eric förvaltar AuAg Fonder som också kan vara ett alternativ att kika på. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar som ger exponering mot guld, vilket kan vara ett lämpligt alternativ för en oerfaren investerare. 

Priset på guld

Priset på guld och silver sätts som spotpris. Detta är en stor fördel när man investerar i ädelmetaller i kontrast till andra råvaror. Andra råvaror än ädelmetaller handlas via terminer och vid uppgångsfaser och s.k. contango uppstår en rullningsförlust, vilket gör att man ibland får mycket mindre avkastning än råvarans prisutveckling:

Så om du följer priset, titta på internetsidor som visar spotpriset. Det finns och har funnits andra prissättningar som ”futures” och ”the gold fix”, men det är inget vi som gillar fysiskt guld behöver tänka på.

Checklista

 • Bestäm hur stor allokering till ädelmetaller du vill ha (exempelvis tio procent). 
 • Välj sedan hur stor del just du vill ha med låg risk och hur mycket med hög risk.
 • Glöm inte att ha en del fysiskt ”guld i handen” utöver ditt plattformshandlade innehav.

Olika sätt att köpa guld

Fysiskt guld Man kan köpa den fysiska råvaran och förvara den hemma, eller på en annan säker plats.

ETC:er (Exchange Traded Commodities): Genom att köpa en ETC äger du fysiskt guld och betalar en avgift för att slippa sköta förvaringen själv.

Derivat Investeringsprodukter som följer priset på guld, men där du har en motpartsrisk mot utfärdaren av produkten.

Aktier Aktiepriset på gruvbolagen som utvinner guld är starkt kopplat till spotpriset för guld.

Fonder Det finns olika sätt att investera i råvaror och även olika typer av guldfonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar som ger exponering mot guld. En fond kan innehålla något av de alternativ som är listade ovan. 

In gold we trust

Lästips! Vill du veta mer om guld kan vi tipsa om den årliga rapporten “In gold we trust”

Artikeln publicerades första gången på bloggen hösten 2019.

Disclaimer: Observera att inget i den här artikeln (eller på bloggen i sin helhet) är investeringsråd eller -tips. Var och en gör sin egen analys och fattar sina egna köp- och säljbeslut. Alla investeringar är förenade med risk. Investera aldrig pengar du inte har råd att förlora.

Post navigation

Leave a Comment

Lämna ett svar

Mannen med ”guld-gener” fokuserar på antalet gram

Sitter silversnokarna på årtiondets bästa trade?

Nyfikna Investerares Silverskola

Därför äger jag guld och silver