Home » Nyfikna Investerares Silverskola

Nyfikna Investerares Silverskola

”Om du tror att guldpriset ska gå upp, investera då i silver”. Visst låter det spännande? Men hur hänger silver och guld ihop ur investeringsperspektiv och passar den här typen av investering dig?

Text: Joanna Törngren Redebrant 

Aktiemarknaden är högt värderad och ädelmetallerna guld och silver är intressanta tillgångsslag för oss investerare, i kombination med breda aktieportföljer som säkerhet respektive krydda. Corona har på kort sikt påverkat både silver- och guldpriset, men på lång sikt är det andra faktorer som påverkar priset på ädelmetallerna – nämligen skuldsättning och mängden pengar i systemet. Nyfikna Investerare lär dig lite mer kring tillgångsslaget silver och visar alternativen som vi tycker kan vara intressanta att titta på.

Kärt barn har många namn och silver sägs vara den fattige mannens guld, guld på steroider och lillebror till guldet. Låt oss mynta vårt eget smeknamn och kalla silver för ”The Queen of Metals”, och som vi alla vet är drottningar inte fy skam. Vissa kanske rentutav skulle säga att kvinnor är lite mer ”volatila” än män – men framförallt har vi kvinnor en oerhörd potential.

Gold/Silver Ratio

Priset på guld och silver brukar följa varandra, men silverpriset är mycket mer volatilt än guldpriset och när guldpriset går upp bukar silverpriset stiga ännu mer och omvänt när guldpriset går ner – då sjunker silverpriset ännu kraftigare. Silver är också betydligt billigare än guld. I skrivande stund går det 77 silvermynt på 1 guldmynt, detta kallas för att Gold/Silver Ratio ligger på 77:1 och Eric Strand, fondförvaltare AuAg Silver Bullet och ädelmetallsexpert, tror att vi ska ner till någonstans runt 30-40/1:

”Fortfarande finns mycket utrymme för silver att stiga i pris innan kvoten når delmålet 40:1. När vi är där får vi sätta ett nytt mål och det kan bli så lågt som 10:1”.

Silver har börjat sin resa mot en bättre guld/silver-kvot. Från att ha varit en bit över 100 har den nu gått ner under 100. Enligt Eric befinner vi oss just nu i tidig början av en Bull Market för ädelmetaller, vilken han uppskattar rimligen kommer att pågå mellan 5-10 år:

”Stimulanser av ekonomin, uppblåsta balansräkningar och stora statsskulder bäddar för problem och talar för att 2020-talet kan vara decenniet för silver och guld.”

Augusti till februari är den absolut starkaste säsongen för ädelmetaller och vid en upprepning av det säsongsmönstret sa Eric redan i juni att det inte alls är osannolikt att vi få se ett genombrott över 1800 och att ett nytt All Time High då kommer att fungera som en magnet, vilket vi fick se den 27 juli då guldet nådde ett nytt rekord:

”Så 1921 får se upp och 2000 kan öppna upp för ett klart högre spotpris som speglar den enorma skuldsättning vi nu går in i. Situationen på COMEX, den amerikanska råvarubörsen, är fortfarande ansträngd för de 8 Commercials (storbanker) som sitter med korta positioner och nu har ca 120 miljarder kronor i orealiserade förluster. Sammantaget är det en positiv COMEX positionering just nu och vi ser fram emot dess upplösning.”

Mer om detta strax, men låt oss först friska upp minnet med…

…lite monetär historia

Pengar är ett relativt modernt fenomen och dök upp först för omkring tio tusen år sedan, fram tills dess levde vi som jägare och samlare i ett ömsesidigt beroende. I samband med att jordbrukssamhället växte fram och kontaktytorna därmed ökade markant blev tilliten i den tidigare lilla gruppen en utmaning, vilket i sin tur gjorde betalningsekonomin till ett faktum. Löften om gentjänster byttes snabbt ut till betalning genom exempelvis boskap och spannmål. Från 3000-talet f Kr växte metaller, främst guld och silver, fram som betalningsmedel. Ädelmetallerna var sällsynta och hade bra egenskaper, exempelvis kan de inte ruttna eller bli sjuka, vilket också bidrog till att de blev eftertraktade. Under lång tid fungerade dessa pengar endast som en måttstock och byteshandeln fortsatte.

Silver – en valuta med en egen valutakod

Silver är en valuta med egen beteckning (XAG 961) i dagens valutakod-system (ISO 4217) och silvermynt som American Eagle och Canadian Maple Leaf är gångbara i hela världen. Silver har använts som betalningsmedel i fyratusen år, vilket är längre än guld. Förutom att mynten funkar som betalning är de också vackra att se och känna på samt en trevlig present att ge bort. Tänk på att fysiskt silver är moms-belagt i Sverige och att Sverige har regelverk för import av varor (importmoms). Investeringar i fonder med silverexponering har ingen moms.

Silvrets användningsområden

Förutom att silver är en investering används ädelmetallen idag främst som industrimetall vid tillverkning av exempelvis mobiltelefoner, datorer, bilar och solpaneler samt som katalysatorer och inom läkemedelsindustrin. I takt med att omställningen till en grön värld nu snabbas på spås efterfrågan på metallen öka.

Orsaken till att silver är en så populär industrimetall beror bland annat på metallens oersättligt sällsynt goda ledande egenskaper. Förutom geopolitisk och monetär oro samt ökad efterfrågan från industrin, bedömer Eric att det snart kommer att råda en brist på silver – något som skulle få priset att explodera uppåt på kort tid. Med fokus på silver och dess unika egenskaper samt marknad är det inte svårt att se potentialen för de som äger och utvinner denna vita ädelmetall. Silver leder elektricitet samt värme bättre än andra ämnen och är samtidigt böjbart och hållbart, vilket gör att det används i så många high-tech och green-tech områden berättar Eric och förklararar:

”Vi har nu ett efterfrågan/utbuds-underskott och samtidigt en enorm investeringsefterfrågan genom ETCer/ETFer, vilket sammantaget när som helst kan leda till en fysisk brist. Få investerare har upplevt de explosiva prisuppgångar som just en fysisk brist på en oumbärlig råvara innebär. Då går det fort. Utifrån tillgången i jorden på silver och guld är ration 16/1, men den siffran borde justeras ner till en ratio på 8/1 om den ska spegla verkligheten och den reella tillgångsbilden – dessutom finns inga silverreserver. Idag återvinns i princip all silver men trycket på nya användningsområden gör att brist och tillhörande högre priser bara är en tidsfråga.”

Ska jag investera i guld eller i silver?

Söker du ett skydd för en totalportfölj mot oro är guld (1:1 ETC) bättre än silver på kort sikt. Men det som i grunden driver guld- och silverpriset är mängden krediter/skulder som skapas i systemet och då har silver större potential för högre avkastning. Nu finns dessutom en enormt långsiktigt positiv trend vad gäller användandet av silver som industrimetall, förklarar Eric vidare och menar att om man tror på ”caset” och investerar för avkastning så är silverbolag det som har störst potential.

Några alternativ för dig som vill investera i silver

Om du är intresserad av att investera i silver finns det flera alternativ. Allra enklast är nog, som i de flesta fall, att börja med en fond. Eric Strand förvaltar fonden AuAg Silver Bullet med fokus på innehav i gruvbolag, du hittar den hos Avanza och Nordnet.

”Det är kanske inte hedgen i en portfölj för att känna sig trygg, utan det är en marknad som går upp 500-600 procent när den går upp, och sen går det ner 80 procent när det går ner”.

Aktier i gruvbolag är en annan intressant väg in på ädelmetallmarknaden. Kika in AuAg Fonders innehav om du vill ha lite inspiration kring intressanta globala silver- och guldgruvbolag. Boliden och Lundin är kända svenska bolag som kanske också kan vara alternativ:

”Gruvbolagen ger en hävstång mot råvaruprisets rörelse. Man brukar ofta säga 2-3 gånger – och det då såklart både upp såväl som ner”

Söker du en ren exponering mot tillgångsslaget silver tycker han att silver ETC:er som WisdomTree Physical Silver (VZLC) och Xtrackers Physical Silver ETC (XAD6) kan vara intressanta. För att kunna köpas på Avanza/Nordnet måste de båda ha svensk KIID och handlas på tyska börsen.

Olika sätt att investera i silver

  • I fonder med gruvbolag
  • Aktier i gruvbolag
  • Silver ETC:er (hos exempelvis Avanza/Nordnet)
  • I fysisk form via till exempel Nyfikna Investerares partner Nordic Gold Trade

När är det dags att köpa/sälja/vikta om mellan silver och guld?

Första regeln i investeringar är att köpa billigt och sälja dyrt. Silver är fortfarande relativt billigt och en dag kommer det vara dyrt. När marknaden är väldigt överköpt och är betydligt högre än den ”borde” toppa (overshooting) så kan det vara lämpligt att ta hem en del vinster. Vissa vill göra det successivt, andra vill vänta och göra det som ett enda beslut, det beror såklart på ens egna situation och preferenser.

”Vid ett framtida guldpris om 3 000 USD / toz så kan vi se silver på 100 USD och overshooting på det kommer vara klart högre. Man kan alltid sälja hälften om man har 100 procent avkastning om man tycker det känns bra eller ta hem delar av vinster när ration börja komma under 40:1”.


Hur ska vi tänka kring förändringar i guld/silver ration? Låt oss säga att den skulle falla och att silver ökar i värde mer än guld, ska vi då sälja silver och köpa guld?

”Ja, det blir aktuellt när ration kommer under 40:1 (normal förekomst är 16:1) och under senare perioder brukar den vända vid 30:1/40:1. I dagsläget är det tvärtom. Ration är 84/1 och det kan vara läge att sälja guld för att köpa silver – om man ska välja mellan ädelmetallerna.”

Det är främst makroekonomiska förhållanden som påverkar priset på guld och i orostider  med virus, handelskrig, geopolitik, fallande börser eller monetär inflation ökar guldpriset. Känslor och riskbedömningar har historiskt påverkat guldpriset. Guldpriset sätts internationellt i dollar per troy ounce (31,1 gram).

Lästips för dig som vill förkovra dig ytterligare: https://www.silverinstitute.org/

Disclaimer. Inget av det som publiceras i Nyfikna Investerares kanaler är rekommendationer. Vårt syfte är att demokratisera kunskapen om investeringar och pengar och vill inspirera våra läsare att lära sig mer, göra egna analyser och utvecklas som investerare. Vi hoppas att du har fått ut något av den här artikeln om investeringar i silver och önskar dig lycka till med dina investeringar!

Post navigation

Leave a Comment

Lämna ett svar

Guld – en av världens äldsta valutor

Därför äger jag guld och silver

Sitter silversnokarna på årtiondets bästa trade?