Home » Sitter silversnokarna på årtiondets bästa trade?

Sitter silversnokarna på årtiondets bästa trade?

Silver är en märklig metall. Den är blankast av alla (och används därför för att göra speglar) och anses till och med av många guldfanatiker vara den vackraste. Och visst är den användbar både i smycken och modern teknik, men ryktet att silver skulle vara pengar är överdrivet. 

Text: Karl-Mikael Syding

En gång i tiden var silvermynt ändå kanske lite överraskande lika mycket värda som guldmynt, men nu är kvoten 100 gånger sämre. När detta skrivs den 15 juni 2020 är kvoten faktiskt exakt 100,0 med guld på 1720 USD/oz och silver på 17,20 USD/oz. Den 4 augusti 2020 hade kvoten minskat betydligt till 81 silvermynt per guldmynt, med guldpriset på 1973 USD/oz och silverpriset på 24,3 USD/oz.  Är silver verkligen värt att satsa på igen och hur ska man kunna fatta ett väl underbyggt beslut, om än förstås utan några garantier för ett positivt utfall?

Vad jag än handlar, som t.ex. aktier, guld och silver, så etablerar jag först historiska intervall för ett par nyckelvariabler och räknar med att dessa håller hyggligt även i framtiden. Jag tror alltså inte på att investera baserat på prognoser om nya paradigm.

När det gäller aktier tittar jag på försäljning, kassaflöde och tillväxttakt, samt på värderingen av dessa verkliga variabler i form av bland annat vinstmultiplar. Ädelmetaller har helt andra intressanta nyckeltal, så för guld jämför jag till exempel tillväxttakten i penningmängden (M2 eller MZM i USA t.ex.) med förändringen i priset på guld i USD. Jag tittar även på olika mått för hur stort det totala värdet på allt guld är i förhållande till penningmängden eller andra tillgångar, till exempel mätt som den genomsnittliga andelen guld i institutionella portföljer.

Min bedömning är att guld idag är kraftigt undervärderat i förhållande till historiska och rimliga värderingskvoter relativt penningmängden, samt givet behovet av en parkeringsplats för kapital som vill ta en paus från volatila aktier och inflaterande fiatpengar. Jag tror att vi är på väg in i en turbulent period både ekonomiskt och geopolitiskt, som dessutom kan avslutas med inflation. I ljuset av det tror jag de flesta kommer vilja ha en tiondel guld i portföljen. En genomsnittlig förvaltare har kanske 2% guld i portföljen, så om andelen ska lyftas till 10% måste priset femfaldigas allt annat lika.

Men vad har det här med silver att göra? Jo, anledningen till att jag pratar så mycket om guld i en text om silver är att silver numera på många sätt inte är något annat än guldets fattiga kusin. Jag letar därför efter ett tillfälligt jämviktspris för silver i relation till guld. Det är inte så lätt för på lång sikt verkar det gå utför för silver jämfört med guld, eftersom silvrets industriella användningsområden är inte tillräckliga för att driva priset lika mycket som guldets olika försäkringsfaktorer. Med undantag för tillfälliga spekulativa toppar räknar jag därför med en fortsatt fallande silver/guld-kvot över tid. Topparna kan vara delvis drivna av utbudsbrist men mest ändå av ganska ogrundade förhoppningar om att silver återigen ska anses vara äkta pengar vid sidan av guld. Och därför faller silverpriset snabbt tillbaka igen till sitt faktiska användarvärde där det finns en balans mellan utbud och efterfrågan.

Det betyder inte att det inte finns spännande lägen för en silverinvesterare. Tvärtom. Ungefär nu är läget ett av de bästa i historien. Det kanske bästa läget i mannaminne var dessutom kanske så sent som för bara några månader sedan i mitten av mars. Då demonstrerades på samma gång silvrets svagheter. Priset föll då mycket mer än för guld, dels för att den industriella efterfrågan styrs av ekonomin, dels för att även guldpriset föll en del och därmed tillfälligt grusade förhoppningarna om att nya rekordpriser för guldet skulle dra med sig silvret med dubbla hastigheten så som ibland skett historiskt under korta intensiva prisspurter. Minnet från 2009 till 2011 hade levt kvar hos silversnokarna, då silverpriset steg 2,5 gånger så mycket som guldpriset, men när guldet föll mattades optimismen rejält. Situationen för silver kompliceras av att det finns mycket silver i lager, så utan spekulativ efterfrågan, driven av guldpriset, ligger den svaga Covid-19-ekonomin som en våt filt över silverpriset.

Innan jag beslutar mig för att göra en investering tänker jag ut en relativt långsiktig slutstation, samt en kortsiktig potentiell mellanlandning och bestämmer min ingångstaktik därefter. I det här fallet tror jag att den globala ekonomin kommer överraska negativt på grund av att den samtidiga utbuds- OCH efterfrågechocken som Covid orsakat effektivt hindrar en snabb V-återhämtning. Det kommer dra med sig framför allt aktier ned till nya lägstanivåer i år, men samtidigt även till viss del guld och precis som i mars sannolikt i ännu högre grad silver. Silver handlar nämligen ibland som guld med hävstång eller som guldgruveaktier, särskilt på nedsidan. Över tid finns dessutom en negativ drift. Men vissa perioder drar guldprisutvecklingen med sig både guldgruvor och silver som i en bungyjumplina uppåt i dubbla hastigheten.

När ännu mer monetära stimulanser trycker upp guldpriset till nya rekord tror jag därför att det är dags för silvret igen. Kanske är det bara önsketänkande att jag i mitt scenario funderar på en priskvot på 200 mellan guld och silver i botten på Covidkonjunkturen, till exempel med silver på 10 USD/oz och guld på 2000. Men, jag kommer ändå se till att ha lite torrt krut kvar utifall läget skulle uppstå. Senare i cykeln tror jag att guldet kan katalysera en omprisning av silver till en ytterst kortvarig topp på kanske 50x eller till och med 25x när spekulanterna är som mest ivriga. Kanske kan vi lura med oss amerikanska nybörjare beväpnade med medborgarlöncheckar i haussen? Eftersom jag räknar med att guldpriset samtidigt ska dubblas, blir potentialen för silverpriset runt 1000 procent från botten om mitt scenario infrias.

Det skulle kunna bli årtiondets bästa trade, men saker som låter för bra för att vara sanna är sällan det. Som filmgubben i Entourage brukar säga när han kommer med orimligt positiva utsikter: “Är det något du skulle vara intresserad av?” Själv äger jag förstås redan både guld och silver, men är som sagt beredd att köpa mer silver om svackan infinner sig. Men ta det försiktigt, som alla silversnokar talar jag med kluven tunga, å ena sidan ett ekonomiskt språk, å andra sidan ett monetärt.

Karl-Mikael Syding är investeraren som klev av ekorrhjulet och som 41-åring pensionerade sig från en framgångsrik karriär som hedgefondförvaltare av Futuris (Brummer) The HFR European Hedge Fund Of The Decade (2000-2009). Idag investerar han i onoterade bolag och driver poddarna 25 minuter, Future skills och Outsiders där hälsa, förmögenhet och lycka är diskussionsämnen. Karl-Mikael är aktuell med Finanskursen där han utbildar i finansiell analys och företagsvärdering. Men mångsysslaren Syding kan ju inte riktigt låta bli förvaltningen och är idag portföljförvaltare på Antiloop. Du kan följa honom på https://mikaelsyding.com/

Post navigation

Leave a Comment

Lämna ett svar

Därför äger jag guld och silver

Guld – en av världens äldsta valutor

Nyfikna Investerares Silverskola