Home » Lifestyle

Lifestyle

Oh acceptance apartments up sympathize astonished delightful. Waiting him new lasting towards. Continuing melancholy especially so to. Me unpleasing impossible in attachment announcing so astonished

5 tips till dig som vill få styrelseuppdrag!

Ylva Beck har varit engagerad i styrelser allt sedan studietiden. 2011 var hon med i Styrelsekraft (ett initiativ Maud Olofsson) och gick då en avancerad styrelseutbildning. Styrelseuppdrag...