Home » Aktiesparande + Aktiv Trading = Sant!

Aktiesparande + Aktiv Trading = Sant!

Även om traditionellt aktiesparande och aktiv trading utspelar sig på samma arena så skiljer de sig från varandra på flera sätt. Trots olikheterna finns det inget motsatsförhållande dem emellan, utan tvärtom så kan traditionellt sparande och trading med fördel komplettera varandra. 

Text: Massimiliano S. Franzé

Den främsta skillnaden mellan de två investeringsformerna är tidsaspekten. Ett sparande i en långsiktig portfölj är något som ofta byggs över tid, med följdinvesteringar bland annat från innehavens utdelningar. Tidshorisonten är oftast minst ett år, men inte sällan mycket längre än så. Cykler och konjunkturer går över tid, och just aktier är det tillgångsslag som visat sig ge bäst avkastning på lång sikt. Via främst fundamental analys handplockas de aktier man vill investera i – antingen som direktinvesteringar eller via fondsparande.

Aktiv trading ger cash flow

I aktiv trading är däremot tidshorisonten avsevärt kortare. Oftast öppnas och stängs positionerna under samma dag eller i längsta fall inom någon vecka eller två. Här blir fundamental analys inte lika central utan ersätts till största delen av teknisk analys, nyhetsflashar, price action, flöden och annat mer kortsiktigt påverkande faktorer. Riskhanteringen blir central, där inte minst ens så kallade stoploss-nivåer är centrala och kräver noggrann bevakning.

Ett av kruxen med aktiv trading är att det är tidskrävande, till skillnad från traditionellt investerande – även om det är en sanning med modifikation. Traditionellt investerande kräver tid innan man gör själva investeringen i form av informationsinsamling och andra underlag för analys och eventuella beslut. I aktiv trading krävs inte lika mycket förarbete, men däremot ett betydligt större fokus medan positionen är öppen – i synnerhet om man jobbar med hävstångsprodukter som kan röra sig väldigt fort och mycket.

Själv så har jag, vid sidan av min aktiva trading, en långsiktig portfölj. Inte med jättemånga innehav, men i sådana där jag åtminstone försökt göra min läxa ordentligt. Då jag är investerare och trader på heltid, så behöver jag den aktiva delen för mitt cashflows skull. Att bara ligga lång ger ju ingen månadslön, utan den aktiva tradingen ger mig möjligheten att profitera på marknaden oavsett upp- eller nedgång på börsen.

Hedga din portfölj och skydda den mot nedgångar 

En annan kombination av de två investeringsformerna som det inte talas så mycket om, men som används flitigt av exempelvis fondbolag och andra förvaltare, är så kallad hedging. Att hedga sin portfölj innebär att aktivt, dock inte i samma omfattning i aktiv trading, skydda sina innehav mot framför allt börsnedgång. I turbulenta tider med svajande börskurser är det ett effektivt sätt att begränsa nedgång utan att behöva sälja av sina innehav.

Ett vanligt exempel på ovanstående hedgning är att köpa säljoptioner på ett brett index som exempelvis OMX, SP500 eller Nasdaq100 – lite beroende på vilka aktieslag man har i sin portfölj. Om aktieinnehaven sjunker i värde på grund av nedgångar, så rör sig säljoptionen i motsatt riktning och parerar därmed portföljens värdeminskning. Säljoptioner finns dels som traditionella derivat via Nasdaq OMX, men även som börshandlade fonder och produkter såsom ETF’er, warranter och hävstångscertifikat. Utbudet är stort och det finns många olika hävstänger för exponering. Ofta krävs faktiskt inte mycket mer än ovanstående för att en fond kan kalla sig hedgefond eller multistrategifond. Genom att bland annat jobba på detta sätt ökar chansen att generera avkastning oavsett marknadsklimat. Möjligheten att skapa sin egen lilla hedgefond är alltså inte så svårt!

Med ovan sagt så finns det alltså utmärkta synergier att hitta mellan de två formerna av handlande på börsen, som snarare gör sig bäst hand i hand än i skilda ringhörnor. 

Tips för den renodlade aktiva tradingen 

  • Tratta ner antalet instrument som du handlar. Om du är ny, runt 1–3 stycken. För mer erfarna, säg 5–10 stycken men inte fler. Ett par index, ett par råvaror, ett par aktier. Följ dem, lär känna dem och gör dem till ”dina”. Med tålamod och tid kommer en hel del att fastna i ryggmärgen.
  • Ha tålamod med resultaten. Även om affärerna är snabba, så kan resultaten springa långsammare. Jaga inte, trading är ingen sprint – och det är just här många faller. Ge det tid – för det tar tid.
  • Riskhantering är A och O – men även det svåraste. Ha din gameplan klar med tydliga riskinstruktioner och följ den. Riskera exempelvis inte för mycket i en trade och ta förlusterna innan de skenar, så kallad stoploss. Och viktigast av allt, riskera ALDRIG mer än du kan avvara.
  • Ta hem vinster när du är nöjd och gräm dig inte om det hade kunnat bli mer. Nya möjligheter kommer hela tiden!
  • Nyckeln till framgång är att överleva de sämre perioderna, som är oundvikliga. De flesta fixar inte att förlora pengar – något som är mentalt extremt utmanande. Klarar du av dessa perioder, så finns alla förutsättningar att bli långvarig och lyckosam…för de lyckosamma perioderna är inga problem att klara av.

Massimiliano Franzé och har ägnat de senaste 23 åren åt investeringar i allmänhet och åt aktiv trading i synnerhet. Dels som anställd proprietary trader i Stockholm och Luxemburg för att därefter handla i egen regi de senaste 10 åren. Idag ägnar Massimiliano fortfarande merparten av sin tid åt aktiv trading, men avsätter mer och mer tid åt ängelinvesteringar i startups samt är med och driver tradingcommunityn Augere. Han är aktiv medlem i Nyfikna Investerare Angel Investor Club. Under 2022 släpptes Massimilianos debutroman A diary of a Daytrader, ett tidsdokument över aktiehandelns utveckling sedan internet parallellt med ett äventyr noir bakom bankernas stängda tradingdörrar. I fysisk upplaga finns boken tillgänglig på Adlibris och Bokus och som ljudbok på Storytel och Nextory.

Post navigation

Leave a Comment

Lämna ett svar

Friheten – det bästa med att vara daytrader