Home » Ängelinvesteraren David Ståhlberg – mina 3 bästa pitchtips
Article image

Ängelinvesteraren David Ståhlberg – mina 3 bästa pitchtips

David Ståhlberg, medlem i Nyfikna Investerares Angel Investor Club, är en av Sveriges främsta experter inom förändringsledning kopplat till digitalisering. Idag hjälper han ledningsgrupper i både privat och offentlig sektor att förstå sin omvärld och hitta en relevant riktning för utvecklingen av verksamheten. 

Parallellt med sitt konsultarbete är David engagerad i ett flertal startups, både som investerare och styrelseledamot. Han är också tillsammans med Johan Eriksson initiativtagare till utbildnings- och innovationsplattformen Chapter X. David är lärare på Chefakademin och IHM Business School samt en flitigt anlitad föreläsare där han bland annat blivit nominerad till Årets Talare 2019. I oktober var David inledningstalare på Chefdagen 2021. Idag delar David sina 3 bästa pitchtips med oss:

1. VILL något!

Låt din energi smitta alla du kommer i kontakt med. Ge oss bakgrunden för varför ämnet är viktigt för dig. Vad vill du åstadkomma och varför? Vi kommer alla möta hinder på vägen mot våra mål; låt mig se elden i dina ögon som berättar att du kommer att fortsätta ändå.

2. FÖRKLARA något!

Berätta om de insikter du gjort och som förklarar varför du är något stort på spåren. Kanske sitter du på en djup förståelse för din målgrupp, om vilka beteenden du vill förändra och vad som står i vägen. Eller kanske har du ett effektivare sätt att göra saker på. Gör mig smartare genom att förklara något som de flesta andra i din bransch inte sett. Kan du göra det komplexa enkelt briljerar du med din kompetens.

3. SAKNA något!

Alla vill se ett starkt grundarteam, med kompletterande kompetenser och med erfarenhet från branschen och helst från tidigare startups. Men glöm inte att visa upp vad du fortfarande saknar. En startup är aldrig komplett och genom att berätta vad du har ont om får omgivningen ett kvitto på att du förstår era risker och att det oavsett hur starka ni är idag kommer att krävas mycket mer framåt. Du bjuder också in din omgivning att bidra. Vi får chansen att bli delaktiga i din berättelse och jag ges möjligheten att känna mig värdefull. 

Är du intresserad av att veta mer om vår Angel Investor Club? Mer information finns i menyn på startsidan.

Är du entreprenör och har frågor om kapital? Mejla ditt case till pitcha@nyfiknainvesterare.se så återkommer vi om vi tror att ditt bolag kan vara en bra match för nätverket. Observera att vi tyvärr inte har resurser att återkoppla till alla, men att vi sparar dina uppgifter och eventuellt hör av oss längre fram om det blir aktuellt.

Post navigation

Leave a Comment

Lämna ett svar

Nyfikna Investerare Podcast – Bolagsspecial Gokind

Från storbolagskarriär till startupvärlden

Från advokat till fotografering, antikorruption och ängelinvesteringar

Affärsängelns pitchtips