Home » Liftarens guide till Bitcoin
Utvald bild

Liftarens guide till Bitcoin

Text: Daniel Pettersson

Titeln på denna artikeln anspelar på Douglas Adams klassiska bok Liftarens guide till galaxen (som jag varmt rekomenderar att läsa), men den har också ett annat syfte. 

Syftet med denna artikeln är inte att vara den kompletta guiden till allt du behöver veta om Bitcoin, utan ska snarare ses som en introduktion där jag skrapar på ytan av detta ”isberg” som är större och mer spännande än vad de flesta kanske känner till. 

Kanske vet du redan vad Bitcoin är, troligt är att du har hört om de mindre bra sakerna som massmedia älskar att skriva om, såsom volatiliteten, bubbla, används för illegal verksamhet, utpressningsmejl osv. 

Med det sagt, så är Bitcoin mycket mer än vad man kanske kan tro, och med denna artikel hoppas jag kunna visa vad Bitcoin är, och varför det faktiskt kan vara en av vår tids viktigaste teknologi.

Välkommen till den digitala decentraliserade världen. 

Vad är Bitcoin?

Innan vi hoppar in på varför Bitcoin kan komma att spela en avgörande roll för mänskligheten, så kan det vara relevant att avhandla vad Bitcoin egentligen är.

Bitcoin är den äldsta och högst värderade kryptovalutan. Den bygger på Blockchain tekniken, en teknik för att spara data digitalt i ett globalt distribuerat nätverk av datorer.   

Bitcoin är en digital valuta utan nationsgränser, är enkel att använda, säker och motståndskraftig mot censur och påverkan från stater, organisationer och andra aktörer. 

Ingen enskild entitet eller organisation kontrollerar Bitcoin, men mer om det lite senare i artikeln. 

Bitcoin skapades 2009 av en anonym person (eller grupp) under pseudonymen Satoshi Nakamoto. I dennes numera kända manifest/white paper från 2009 kallade han Bitcoin för – 

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Med Bitcoin, så är det möjligt att skicka online betalningar överallt direkt till mottagaren, utan att behöva gå via tredjeparts betalningstjänster (Paypal, Stripe, Visa/Mastercard etc) eller behöva ett bankkonto. 

Glömde jag förresten nämna att det mer eller mindre är nästan gratis att skicka pengar med Bitcoin, oavsett hur stora belopp du skickar. Säg hej då till höga avgifter.

Bitcoin är en decentraliserad digital valuta underbyggt på ett enormt peer-to-peer nätverk som lever sitt egna liv helt utan någon typ av central aktör eller styrning. Datorkod är lagen. 

Bara det senaste dygnet (2020-10-03) har nätverket hanterat totalt 233 158 st transaktioner, till ett totalt värde på 33 miljarder dollar ($33,703,839,651). 

Låter detta som magi? Jag tycker det, och som författaren Sir Artur C. Clarke myntade –

Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic  

Som jag skrev ovan, så är Bitcoin en decentraliserad valuta, men innan vi tar det röda pillret och hoppar djupt ned i det decentraliserade kaninhålets värld, så är det av yttersta vikt att förklara vad en centraliserad valuta är. Häng på!

Article image the matrix
I filmen The Matrix får Neo valet att ta det röda pillret eller det blå pillret.

Centraliserade valutor

För att förstå syftet bakom en decentraliserad valuta, så behöver man veta mer om centraliserade valutor. Som de flesta kanske redan har gissat, en centraliserad valuta är en valuta som kontrolleras av en central aktör, vilket i de allra flesta fall är staten i respektive land. I Sverige så är kronan den centraliserade valutan, i USA dollar osv. 

En centraliserad valuta får sitt värde utifrån att den backas upp av en central aktör (läs stat), och är deklarerat som ett legalt betalningsmedel i landet, vilket innebär att alla företag inom landets gränser måste acceptera den. 

I länder där förtroendet för staten är lågt, så är det inte ovanligt att förtroendet för den officiella valutan också är låg.

Vanligtvis så äger staten kontrollen över tillverkningen av ”nya pengar”, vilket i teorin ger dem friheten att trycka nya pengar närväl de önskar, och du som medborgare har inte så mycket annat val än att lita på att staten.

I dagens samhälle så använder nog de flesta (som läser denna artikeln) den digitala varianten av landets centraliserad valuta. Då vi lever i en tid där kontanter mer och mer försvinner från samhället, så är nog det flesta av oss vana att göra det flesta ekonomiska ärenden över nätet.

Digitaliseringen av centraliserade valutor har inneburit en mängd fördelar, men det för också med sig en del risker som vi medborgare inte alltid tänker på.

En risk  som uppstår när en valuta digitaliseras är den så kallade ”Double Spending flaw”, dvs att samma digitala pengar används flera gånger.

Bitcoin designades för att förhindra denna typ av sårbarhet, vilket jag kommer prata om nedan. 

Double spending

Double spending är en potentiell sårbarhet för digitala valutor, vilket i korta drag innebär att samma digitala pengar spenderas flera gånger. 

Till skillnad från fysiska sedlar (som visserligen går att förfalska), så består digitala pengar av en datafil, vilken kan både bli duplicerad eller förfalskad. 

Allting som digitaliseras medför möjligheten att enkelt kunna kopieras, ändras eller raderas. Alla som har en dator vet hur enkelt det är att kopiera en bild från en plats till en annan, eller helt enkelt ta bort den genom att kasta den i papperskorgen.

Och då dagens digitala varianter av våra pengasystem existerar på just en datafil, så leder detta till att samma fil skulle i teorin kunna dupliceras och användas flera gånger.

Double spending kan leda till bl.a. hyperinflation och allt som följer med det, eftersom pengar skapas som inte egentligen existerar.

Men hur förhindrar man denna sårbarheten?

När det kommer till de centraliserade valutorna så används betrodda tredjeparter, som i sina system verifierar att samma pengar inte spenderas flera gånger. 

Så långt allting väl, dock leder detta oss in på en annan potentiell sårbarhet – a single point of failure. 

Vad händer om den betrodda parten blir hackad och får sitt system låst, och utpressas på pengar. Konsekvenserna av detta kan bli oöverskådliga och leda till att hela det finansiella systemet stannar upp. 

Denna typ av attack ledde till att matvarujätten Coop sommaren 2021 fick hålla stängt i veckor, då deras leverantör av kassasystem hade blivit utsatta för just detta. Och denna attacken skedde hos en stor amerikansk leverantör av IT system, och statstiken visar tydligt att detta är ett problem som bara växer och växer. 

Företag har helt enkelt varit för dåliga på att skydda sina affärskritiska system, även om det är extremt svårt att skydda sig mot alla typer av attacker.

Attacker av denna typ kan både genomföras ifrån utsidan, men skulle även kunna ske ifrån insidan. Eller ifall det visade sig att den betrodda tredjeparten inte var så trovädrig trots allt etc.

All typ av centralisering innebär i praktiken att du behöver lita på någon, vare sig det är staten, ett företag, eller en betrodd tredjepart osv. 

Bitcoin introducerar en ny värld, där inget skall tas för givet utan allting skall verifieras.  

Ett av Bitcoins mantra är ”never trust, always verify” och ”code is law”, vilket leder oss rakt in på nästa stycke om decentraliserade digitala valutor.. 

Hoppas du valde det röda pillret och följ med på vår resa mot de decentraliserade datorprogrammens värld.

Decentraliserade digitala valutor

Kanske har du redan hört termen decentralisering tidigare (jag har redan nämnt det ett antal gånger i denna artikeln), och har ett hum om vad det innebär. 

Som många troligen gissat så är decentralisering motsatsen till centralisering, och det spelar en signifikant roll för Bitcoin (och nästan alla kryptovalutor).

Wikipedias definition av Decentralisering lyder – 

Decentralization or decentralisation is the process by which the activities of an organization, particularly those regarding planning and decision making, are distributed or delegated away from a central, authoritative location or group

Med Bitcoin så finns det ingen stat eller annan typ av central aktör som kontrollerar valutan, alla transaktioner sker i ett öppet ”peer-to-peer” nätverk där alla kan ansluta, och ingen enskild individ/organisation kan skapa upp nya Bitcoins. 

Hur nya Bitcoin skapas upp är ”hugget” i datorkod, och processen där nya Bitcoin skapas kallas för mining. Kortfattat går det ut på att aktörer (både enskilda individer och företag) runt om i världen ansluter till nätverket och lånar ut sin datorkraft för att validera transaktioner som sker och säkra upp nätverket.

Runt 2009, då Bitcoin föddes så var det främst vanliga individer med sina datorer som minade Bitcoin (då var det mycket enklare än vad det är idag). 

Idag är det oftast stora företag med enorma mängder datorkraft (i form av sammankopplade grafikkort) som tävlar mot varandra för att hitta lösningen på komplicerade matematiska problem (som belönas med Bitcoin). 

Svårhetsgraden på dessa matematiska problem ökar ju längre tiden går, vilket kräver ännu mer datorkraft för att lösa. 

Som vi nämnt tidigare så bygger Bitcoin på blockchain tekniken, vilket kortfattat är en digital offentlig liggare, där alla transaktioner sparas i block (och är tillgängliga för allmänheten), där varje nytt block av transaktioner kopplas ihop med det föregående blocket, och påsåvis skapar en lång kedja av block som är mycket svår att förändra, därav namnet Blockkedja. 

Blockchain image

Bitcoin var designad så att nya mynt skapas i en jämn takt, och för varje nytt block som skapas (sker ungefär var 10:e minut) så belönas den som utvann det blocket med 6.25 Bitcoin. 

I skrivande stund (2021-10-03) så finns det 18 831 300 Bitcoins i omlopp, och det totala antalet Bitcoin som någonsin kommer skapas ligger på 21 miljoner (runt år 2140 uppskattas det att alla bitcoin kommer vara minade och i cirkulation).

Det var en liten kort sammanfattning om Blockkedjan, vill man läsa mer om hur det fungerar i praktiken och varför den gör Bitcoin så säker, så kan man läsa mer om det på min blogg här

Blockkedjan är Bitoins lösning på att hantera Double spending, då hela nätverket är med och bekräftar att en transaktion sker, från vem, till vem och att inte samma Bitcoin spenderas flera gånger. 

Eftersom alla i nätverket har en kopia av den digitala liggaren, så blir det väldigt svårt för en illasinnad aktör att lura nätverket att deras manipulerade transaktioner har skett, de måste då övertyga (eller kontrollera) 51% av nätverket. 

Detta är dels väldigt kostsamt att genomföra för den som attackerar, men också att nätverkets deltagare har ett direkt ekonomiskt intresse i att nätverket fungerar och inte manipuleras med, detta är spelteorin (Game Theory) bakom Bitcoin.. Men det tar vi i en framtida artikel!

Sammanfattning av Bitcoin

Okej, nu har vi snackat en del om Bitcoin och decentraliserade valutor. Låt oss sammanfatta vad Bitcoin är, och sedan kika på vad som skiljer Bitcoin mot centraliserade valutor. 

  • Bitcoin är decentraliserad – Ingen individ, stat eller organisation kan kontrollera, manipulera eller skapa nya Bitcoins.
  • Bitcoin är förtroendelöst – Då Bitcoin bygger på ett peer-to-peer nätverk så finns det inget behov av att ha mellanhänder för att genomföra transaktioner.
  • Bitcoin är oföräenderligt – Transaktioner som sker på Bitcoins blockkedja och som blivit accepterade av nätverket kan aldrig ändras eller rullas tillbaka

Bitcoin vs Centraliserade valutor

Hitills har vi bara skrapat på ytan kring allt som finns gällande Bitcoin, men jag hoppas ändå att du som läsare börjat få en bild över vad Bitcoin är. 

Jag skulle ändå vilja sammanställa vad jag anser är de viktigaste punkterna där Bitcoin skiljer sig ifrån centraliserade valutor.

En fördel jag anser att Bitcoin har, är att den inte är begränsad av några nationsgränser, vilket innebär att du kan skicka pengar över hela världen, direkt till mottagaren för en bråkdel av kostnaden och tiden jämfört med att använda de traditionella betalningsalternativen.

Låt oss ta ett exempel, du vill skicka pengar till din vän på andra sidan jordklotet. Genom de traditionella betalningsmetoder såsom Swift, skulle både du och din vän behöva ha ett bankkonto, och då det i världen finns 1.7 miljarder som saknar ett bankkonto (2017), så har du redan där en stor del av jordens befolkning som är exkluderade från det traditionella finansiella systemet. 

Att ha ett bankkonto är ett priviliegium, och att inte ha tillgång till ett bankkonto innebär att risken att hamna utanför det finansiella systemet är stort, och leda till finansiell exkludering. 

Det är ingen naturlag att ett fåtal människor ska få möjlighet till ett liv i välstånd, och en stor del av jordens befolkning ska vara fattiga. Bitcoin kan vara en av lösningarna på detta och leda till en finansiell inkludering som tidigare inte varit möjlig.

Bitcoin bryr sig inte om vem du är, den är tillgänglig för alla, och därmed påskyndar finansiell inkludering, vilket personligen jag tycker är den finaste egenskapen Bitcoin medför, och även det arv som Bitcoin för vidare i framtiden. 

Bitcoin banade vägen för andra kryptovalutor, vilket lett till att alla med tillgång till en dator eller smartphone med internet har en möjlighet att bli inkluderade i det finansiella systemet. 

Blockchain revolutionen har redan lett till en rad nya sätt att monetisera sin tid, varav Axie Infinity, ett blockchain spel som har haft enorma framgångar i länder som har utbredd fattigdom såsom Fillipinerna, Vietnam m.m. 

Det har faktiskt gått så långt så att Filipinernas regering vill beskatta inkomster från det och andra Blockchain baserade spel.

Så.. Om det är något jag önskade att du som läsare tog med dig ifrån artikeln så är det detta, och det är även därför som en del auktoritära stater gör allt i sin makt för att förbjuda folket ifrån att äga Kryptovalutor, de ser det som ett hot.

Men förutom att man inte behöver ha ett bankkonto för att ta emot betalningar i Bitcoin (och andra kryptovalutor), så är kostnanden för att skicka betalningar oftast väldigt låg (snittet ligger på 2$), framförallt jämfört med tradtionella alternativ för internationella betalningar (som ofta tar en procentsats på det skickade beloppet) och går betydligt snabbare (minuter istället för dagar). 

Man kan verkligen säga att de företag som erbjuder internationella pengaröverföringar inte bedriver välgörenhetsarbete. 

Med Bitcoin kan du skicka pengar mer eller mindre gratis, som når mottagaren på minuter oavsett vart i världen hen befinner sig!

Den hittils (2021-10-02) största Bitcoin betalningen i en enskild transaktion låg på 1.1 Miljard dollar (ca 10 miljarder konor) och kostade ca 4.33$ i transaktionsavgift. 

I min värld så är det magi!

I praktiken innebär detta, att det inte är dyrare att skicka 1 miljon i Bitcoin än att skicka 10 kr i Bitcoin.

Bitcoin brukar liknas vid guld, och kallas ofta för det digitala guldet. Och även ifall det inte är möjligt att göra fysiska vigselringar och andra smycken av Bitcoin, så är det betydligt enklare att flytta 10 Miljader i Bitcoin, än 10 miljarder i guld. 

Men narrativet Guld vs Bitcoin lämnar jag med varsam hand över till andra debattörer.

Priset för en Bitcoin

En artikel om Bitcoin som inte nämner dess pris är sällsynt, så även jag kommer avhandla detta som hastigast.

I skrivande stund så handlas en Bitcoin för 49 000$(2021-10-03), och det hittils högsta värdet för Bitcoin ligger på ca 63 000$ (14 April 2021). Detta gör att Bitcoins marketcap landar på $917 miljarder dollar, vilket landar strax under Facebook och över Tesla 

Det är ingen hemlighet att Bitcoins pris har utvecklats till en helt otrolig nivå, från dess att den lanserades 2008 handlades för några cent.

Bitcoin har genomgått den ena paraboliska tillväxten efter den andra, och gång på gång dömts ut som en bubbla och dödförklarats 431 gånger.. and counting (https://99bitcoins.com/bitcoin-obituaries/)

Men på senare år, och med hjälp av kändisar såsom Elon Musk, Jack Dorsey, Mark Cuban m.m så  börjar Bitcoin sakta men säkert leta sig in i finrummet och bli en accepterad investeringsform.

The End

Grattis, du har nu tagit dig till slutet av artikeln, och konsumerat 2600 ords propaganda för Bitcoin. Den kritiske läsaren kan säkert tycka att jag ger en alltför ensidig positiv bild av Bitcoin; att det finns utmaningar och problem också, vilket jag kan hålla med om till viss grad. 

Men den diskussionen är för en annan dag.

Post navigation

Leave a Comment

Lämna ett svar

Handfasta tips för kryptosugna småsparare

Let the trend be your friend?

”Wood hade rätt om Tesla – får hon rätt om bitcoin?”

Sätt din btc-strategi och håll dig till den!