Home » 5 tips till dig som är intresserad av att investera i onoterade bolag!
Fatured image

5 tips till dig som är intresserad av att investera i onoterade bolag!

Cem Celepli Atci, grundare och vd för Allbry pitchar för Nyfikna Investerares Angel Investor Club.

  1. Om du är intresserad av att investera i onoterat, tänk på att det är en högriskinvestering och investera aldrig pengar som du inte har råd att förlora! Du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
  2. Som alltid ska du göra dig egen analys och fatta dina egna köp- och säljbeslut. En investeringsstrategi är bra att falla tillbaka på när det stormar!
  3. Sprid risken! Onoterade innehav ska endast utgöra en lite andel av din totalportfölj. Och i din onoterade portfölj är det bra att försöka sprida risken genom att fördela investerat kapital på ett flertal bolag. 
  4. En stor skillnad mellan ett noterat och onoterat innehav är hur enkelt du kan sälja. Börsen är mer likvid och att det därför är enklare att sälja ett noterat innehav än ett onoterat. Det är något som jag tycker kan vara en fördel, när jag väl har gjort min analys och fattat mitt köpbeslut är pengarna parkerade på lång sikt och risken att FOMO-sälja är väldigt liten. Det går dock att sälja onoterade innehav, men du får själv hitta en köpare!
  5. Värdering av bolag är en het potatis. Man ska inte glömma att det handlar om människor och relationer, in the end of the day är det entreprenören och teamet som du investerar i. 

Post navigation

Leave a Comment

Lämna ett svar