Home » Uran – en energigivande portföljkrydda?

Uran – en energigivande portföljkrydda?

För dig som letar efter en krydda i portföljen – och har lite is i magen när det svänger på marknaden – kan uran vara en möjlig investering. I dagens krönika går vi in på varför uran kan vara en intressant investering och hur du kan få exponering mot tillgångsslaget.

Uran har börjat dra till sig uppmärksamhet som en attraktiv tillgångsklass. Denna radioaktiva metall spelar en avgörande roll i det globala energilandskapet, främst som bränsle för kärnkraftsproduktion. Vilka är de bakomliggande orsakerna till att uran kan vara intressant att investera i? Och vad kan du titta närmare på för innehav om du vill ha exponering mot uran i din portfölj?

3 anledningar till att investera i uran

  • Stark underliggande trend genom omställningen till ren energi: 

I jakten på renare och mer hållbara energikällor får kärnkraft vind i seglen. Kärnkraften producerar omkring 2,5 gram koldioxid per producerad kilowattimme. Det jämförs med drygt 12 gram för vindkraft och drygt 4 gram för vattenkraft. Kärnkraften ger alltså cirka hälften så låga koldioxidutsläpp som det näst bästa alternativet, vilket gör den till ett attraktivt alternativ i övergången till en grönare framtid. Det ökade intresset för kärnkraft driver efterfrågan på uran.

  • Obalans mellan utbud och efterfrågan

Uranmarknaden har upplevt ett utbudsunderskott under flera år, vilket förväntas öka när äldre gruvor töms och det tar tid att få igång nya gruvor då gruvprojekt bland annat möter utmaningar med regulatoriska godkännanden och att säkra finansiering. Som ett resultat kan obalansen mellan utbud och efterfrågan potentiellt driva upp priset på uran.

  • Diversifiering

Uran kan fungera som diversifiering i en investeringsportfölj. Dess prestanda har ofta låg korrelation till traditionella tillgångsklasser som aktier och obligationer, vilket gör tillgångsslaget till ett intressant komplement i en traditionell investeringsportfölj.

Hur kan man investera i uran?

  • Gruvbolag

Ett av de vanligaste sätten att investera i uran är genom gruvbolag, företag som utvinner, bearbetar och säljer uran. Att investera i gruvaktier gör att du kan exponera dig mot uranmarknaden utan att direkt äga fysiskt uran. Exempel på bolag är Cameco Corporation och Uranium Royalty (URC). 

  • Börshandlade fonder (ETFs)

Uraninriktade ETFs erbjuder ett enkelt sätt att investera i en diversifierad korg med uranrelaterade tillgångar. Dessa ETFs kan inkludera uranbrytningsaktier, terminskontrakt och fysiskt uraninnehav. Global X Uranium ETF (URA) är ett exempel.

  • Fysiskt uran

För mer äventyrliga investerare är det möjligt att köpa fysiskt uran. Detta kan dock vara komplicerat och görs vanligtvis genom specialiserade mäklare eller återförsäljare. Att lagra fysiskt uran medför också logistiska och regulatoriska utmaningar.

  • Terminer och Optioner

Erfarna investerare kan överväga att handla terminer och optionskontrakt för att få exponering mot prisrörelser. Dessa instrument kan dock vara mycket spekulativa och kräva en djup förståelse av terminsmarknaden.

Även om uran kan bjuda på spännande möjligheter innebär en investering i tillgångsslaget, liksom alla investeringar, också potentiella risker. Inte helt förvånande är industrin under strikt tillsyn och därmed mycket känslig för miljö- och säkerhetsfrågor. Förändringar i regleringar eller negativa händelser kan påverka sektorn betydligt. Vidare kan uranpriset vara mycket volatilt, som investerare bör man därför vara beredd på prisfluktuationer. Att investera i uran kräver ofta en långsiktig tidshorisont, då det kan ta år för utbuds- och efterfrågedynamiken att gynna investerare.

Sammanfattningsvis kan uran vara ett intressant tillgångsslag som ligger i en positiv underliggande trend och erbjuder riskspridning i en traditionell portfölj. För den långsiktige investeraren som klarar av volatila innehav kan uran vara ett intressant tillgångsslag att titta närmare på.

Krönikan publicerades på Omni Ekonomi den 10 oktober.

Post navigation

Värdet på din Chanelväska kan öka tvåsiffrigt årligen