Home » Varför lyckas vissa startups?

Varför lyckas vissa startups?

Det är såklart mycket som ska stämma i en framgångsresa, men några parametrar verkar vara viktigare än andra; oavsett bransch, konjunktur och trender. Missa inte detta om du är startupare som vill bli scaleupare.

Text: Redaktionen

Christina Aspestedt, tidigare affärschef på Almi Västs Göteborgskontor, har efter mer än 10 år hos sin senaste arbetsgivare gått vidare i karriären. Idag arbetar Christina som managementkonsult och Nyfikna Investerare passar på att fråga Christina vad hon tar med sig från Almi som vi inte får missa nu när vi själva blivit startup. Vi bad henne reflektera kring vilka framgångsfaktorer hon tycker sig se hos de startups som tar sig vidare till scaleups.

Christina menar att det såklart är det mycket som ska stämma i en framgångsresa, men att några parametrar verkar vara viktigare än andra; oavsett bransch, konjunktur och trender. Här kommer alltså Christinas tips till oss startupare som vill bli scaleupare.

Christina Aspestedt, tidigare affärschef Almi Västs Göteborgskontor, arbetar idag managementkonsult.

1.     Var nära dina kunder

Identifiera vilket problem du vill lösa och försäkra dig om att din kund är beredd att betala för det du ska leverera. Välj vilken kundgrupp du ska fokusera på först och analysera vilka egenskaper som kännetecknar dessa kunder. Hur kan du anpassa din tjänst/produkt så att det blir lätt för kunden att tacka ja? Hur ser beslutsprocessen ut hos kunden? Testa ditt erbjudande löpande och var beredd på att göra små eller stora justeringar.

Omvärlden och förutsättningarna i marknaden förändras hela tiden, så håll koll på vad som händer runtomkring dig. Ha med dig bolagets ”varför” och ”vision”, men låt de detaljerade planerna ha kort löptid.

2.     Skapa team

De bolag som lyckas bra är alltid ett team. Det kan vara en eller flera ägare, men för att täcka alla kompetensområden och få en kreativ miljö så behövs fler än en person som driver bolaget framåt. Min erfarenhet är att många entreprenörer gillar produktutveckling och sälj, men administration och personal kommer längre ned på intresselistan. För att bolaget ska lyckas behöver teamet också innehålla personer som brinner för människor och för ordning och reda.

Jag vill verkligen uppmuntra till att ha två team i ledningen för ett bolag med stora ambitioner; ett operativt team för den dagliga verksamheten och ett strategiskt team (styrelse/advisory board) för de större perspektiven och längre planerna. När samma personer är ägare, daglig operativ ledning och styrelse blir det svårt att hålla isär rollerna och att ta sig tid att prata strategi. 

3.     Ha en strategi kring finansiering 

Ett ambitiöst startup har en tillväxtplan, ofta beskriven i form av kundgrupper och marknader. Min rekommendation är att också analysera vad planen innebär för bolagets balansräkning. Vilka tillgångar kommer att finnas under de närmaste åren och hur ska de finansieras? Hur påverkar bolagets affärsmodell behovet av kapital? Den bästa finansieringen är förstås kundintäkter, men det räcker sannolikt inte eftersom kostnaderna initialt överstiger intäkterna.

Detta är en viktig fråga för styrelsen/advisory board och ägarna. Finansieringsform och ägarstruktur är ofta sammanlänkade för startups. Om bolaget tar in externa ägare eller noteras innebär det olika möjligheter och begränsningar för lång tid framåt. Lägg tid på att få en mix av kapital från flera finansiärer och för olika ändamål; Nyttja fakturabelåning och objektsfinansiering när det är möjligt, kontokredit för likviditetssvängningar, lån för investeringar och ägarkapital för utvecklingskostnader.

Med flera finansiärer är det många som vill att bolaget ska lyckas. Vårda relationen till finansiärerna och var ärlig med både framgångar och motgångar. Oavsett vilket företag du gör affärer med så kom ihåg att det är människor som kommunicerar med andra människor.

Post navigation

Leave a Comment

Lämna ett svar