Unicorndoktorn – våga ifrågasätta ”sanningar” även i styrelserummet!

Doktor Johan Flodin, en av de första som anställdes på Kry och som har varit med och tagit bolaget till Unicornstatus, drivs av sin önskan av att, på riktigt, kunna göra skillnad för patienten, personalen och samhället.

Text: Nina Jansdotter

Johan har upplevt vårdens ineffektivitet från båda håll, både som patient och som professionell, och tycker att det finns mycket som kan förbättras inom dagens hälso- och sjukvård:

”Jag har alltid haft lätt att, när jag exponeras för ett problem eller en ineffektivitet, kunna tänka kreativt kring alternativa lösningar. Tyvärr är kreativa lösningar på befintliga problem inte alltid så lätta att genomföra i den traditionella vården. Jag är därför väldigt tacksam att jag har min starka drivkraft, min envishet och min, ibland ganska naiva, inställning att allt går att lösa!”

Läkaryrket och speciellt det spår Johan satsat på, allmänmedicin, är ett väldigt socialt yrke förklarar han. Varje patientmöte handlar till stor del om att snabbt connecta med människan du har framför dig: 

”Nu jobbar jag inte så mycket med patientmöten längre, utan får istället göra skillnad för människor på en gruppnivå. Att få vara kreativ och skapa produkter och tjänster som på riktigt kan göra stora skillnader för både den enskilda människan OCH samhället är otroligt häftigt, något jag inte fick utlopp för på samma sätt som när jag arbetade som ”vanlig” läkare.”


Johan är en av profilerna som står bakom satsningen med Nyfikna Investerares Styrelseutbildning där han förutom att kliva in som delägare och styrelseledamot också kommer att dela sina erfarenheter och kunskaper genom en av utbildningsmodulerna: 

”Jag ser fram emot att få dela med mig av mina personliga erfarenheter från arbete i ett extremt snabbväxande bolag som nått unicorn-status i min utbildningmodul och hoppas också få chans att gå utbildningen i sin helhet och att lära mig mycket genom övriga moduler.”

På frågan om Johan kan ge något bra tips till den som är på väg att få plats i en styrelse svarar han att det är viktigt att vara lyhörd:

”Men tro också på din egen övertygelse. Våga ifrågasätta ”sanningar” även i styrelserummet. Ett utifrånperspektiv kan vara väldigt värdefullt för ett bolag som rör sig snabbt och skänker ofta nyttiga insikter.” 

Johan berättar att han och Joanna, som grundat och driver Nyfikna Investerare, känner varandra sedan universitetstiden: 

”När jag valde att lämna Kry för att istället stötta andra bolag som ger sig ut på en liknande resa som jag haft möjlighet att göra, så insåg jag att jag saknade tryggheten av ett nätverk med samma ambitioner. Därför är det jättekul att få vara en ”Nyfiken Investerare”. Det låter som en klyscha, men det är verkligen så: Det bästa med Nyfikna Investerare är möjligheten till erfarenhetsutbyte med investerare från olika branscher och kompetenser. Att kunna komplettera varandras styrkor och svagheter i samband med pitchar, investeringsbeslut och sen också ta med det vi kommer fram till in i bolagen vi investerar i. Det skapar en otrolig trygghet och styrka!” 

Johan berättar att hans lite annorlunda bakgrund nog har påverkat hans efterföljande val mer än han först trodde: 

”Jag är läkare med en något okonventionell bakgrund: jag kommer inte från en läkarfamilj och har inte drömt om att bli läkare hela livet. Istället ville jag bli ingenjör och halkade in på läkarlinjen lite av en slump. Att våga tänka utanför boxen, ta alternativa karriärvägar och gå stigar ingen annan tidigare gått känns självklart – liksom att ifrågasätta gamla sanningar med en något naiv hypotes om att allt går att förbättra!”

Nyfiken på vår styrelseutbildning? Här hittar du mer info: https://nyfiknainvesterare.se/styrelseutbildning/