Innehåll styrelseutbildning

ANTAGNINGEN TILL HÖSTENS STYRELSEUTBILDNING: ÖPPEN 

Sugen på att boosta din styrelsekarriär?

Nu släpper vi ett fåtal platser till höstens omgång av Nyfikna Investerares styrelseutbildning. Utbildningen riktar sig till dig som vill expandera verktygslådan för framgångsrikt styrelsearbete i svenska snabbväxande techbolag som befinner sig i mycket tidigt skede. 

Styrelseutbildningen har tagits fram av Nyfikna Investerare som tillsammans med våra kunskapspartners Synch Law och Grant Thornton kommer att säkerställa ett spännande program och ändamålsenligt innehåll. Ess Group är konferenspartner och de fysiska utbildningstillfällena hålls på deras trevliga anläggningar. Utbildningens innehåll har tagits fram i samråd med entreprenörer som Nyfikna Investerare har investerat i och som sitter hos Walborg Ventures i Göteborg.

Utbildningens fyra tillfällen

Tillfälle 1:

21-22 november

Lunch till Lunch Fysiskt

 • Förväntningar och presentation av alla deltagare och NI-team, varför man är här?
 • Intro till Nyfiknas ekosystem 
 • Intro till styrelsearbete – ramar och roller 
 • Lagen – Aktiebolagslagen 
 • Entreprenörsperspektivet – Hur skapar styrelsen värde i tidigt skede? 
 • Hur skapar du värde? 
 • Ekonomi
 • Vilka KPI’er är viktiga att mäta 
 • Erfarenhet av praktiskt styrelsearbete
 • Case


Tillfälle 2:

6 december

Förmiddag – Digitalt

 • Styrelsens strategiska roll – skalbarheten och tillväxtresan
 • Vilka KPI’er är viktiga att mäta på
 • Internationellt perspektiv


Tillfälle 3:

17 januari

Förmiddag – Digitalt

 • Ägar- och investeringsperspektivTillfälle 4:

1 februari – Fysiskt

Halvdag från lunch med efterföljande AW

 • Kommunikation och krishantering 
 • Mötesformalia 
 • Förväntningar utifrån ett ersättningsperspektiv 
 • Hur säljer du dig som styrelseledamot 
Pris: 25K +moms


Vid intresse att gå vår styrelseutbildning mejla oss gärna på styrelseutbildning@nyfiknainvesterare.se

Vi ser fram emot att tillsammans med våra kursdeltagarna skapa ännu bättre tillväxtförutsättningar för snabbväxande svenska techbolag i tidigt skede. Vi drivs av att skapa värde, inte bara i portföljerna och affärer – utan framförallt mellan människor. Vårt högre syfte är att skapa mycket värde för så många som möjligt och genom Nyfikna Investerares ekosystem vill vi aktivt arbeta för att främja svensk innovation, svensk tillväxt, fler arbetstillfällen och en bättre värld till kommande generationer. Gemensamt för alla i vår community är nyfikenheten och ödmjukheten.