Home » Sätt din btc-strategi och håll dig till den!

Sätt din btc-strategi och håll dig till den!

Efter en ökning på 166% under 2023, föll Bitcoinpriset tillbaka under måndagen. Enligt Coinbase Premium Gap orsakades kraschen av en större investerare (sk whale) som sålde (efter kraftiga prisuppgångar är en korrigering pga vinsthemtagningar inte ovanligt).

Det kommande beslutet från SEC angående den första spot Bitcoin Exchange-Traded Fonden (ETF) har väckt ny optimism efter den senaste kryprovintern. Wall Street kokar av förväntan och etablerade finansiella institutioners intresse för Bitcoin kan innebära miljarder dollar i nya investeringar. Förväntningarna har förändrat marknadens dynamik sedan mitten av oktober och det har skett en ökning av kryptoprodukter och dagliga handelsvolymer. VanEck förutspår lanseringen av den första amerikanska Bitcoin ETF:en 2024 och förväntar sig betydande inflöden till dessa ETF:er, överstigande 2,4 miljarder dollar under första kvartalet. Detta skulle potentiellt kunna stabilisera Bitcoinpriset över 30 000 dollar.

Det är inte bara på Wall Street som acceptansen tinar upp. Tillsammans med Bitcoin Suisse meddelade Lugano (Schweiz) att man är redo att acceptera skattebetalningar i Bitcoin och Tether (USDT). I El Salvador har en “medborgarskap-genom-investeringsplan”, som möjliggör medborgarskap kopplat till investeringar i Bitcoin och USDT, investerats. Det var i september 2021 som El Salvador tog det historiska steget att anta Bitcoin som lagligt betalningsmedel i landet. Vidare florerar rykten om att Qatars statliga investeringsfond planerar en investering på 500 miljarder dollar i Bitcoin. Analytikerna är dock skeptiska till att ryktet är sant.

Tidigare rallyn har skett efter de så kallade halveringarna. Senast var den 11 maj 2020, vilket ledde till en prisutveckling från 6877,62 dollar den 11 april (en månad före halveringen) till 8821 dollar vid halveringen. Trots betydande volatilitet fortsatte priset att stiga och nådde 49 504 dollar den 11 maj 2021. Liknande mönster uppstod vid de tidigare halveringarna 2012 och 2016, där den starkaste uppgången skedde efter halveringen. Trots en betydande nedgång i värde cirka 12-17 månader senare förblev priset märkbart högre än nivåerna före halveringen.

Nästa halvering är beräknad till 2024 och därmed kan det vara läge att ta ställning till huruvida man vill haka på, eller om man helt enkelt trivs bäst på sidlinjen och föredrar mindre riskfyllda tillgångsslag. Oavsett vad du kommer fram till, är mitt tips att undvika fomoinvesteringar – det slutar sällan bra. Sätt din btc-strategi och håll dig till den!

Många experter tror att prisutvecklingen kan följa ett mönster liknande de tre tidigare halveringarna. En prisökning kommer att bero på efterfrågan på Bitcoins under hela halveringen, efterfrågan är dock inte garanterad att öka eller förbli stabil med tanke på mognaden sedan halveringen 2020. Att nästa halvering följs av en prisuppgång är därmed inte något att ta för givet.

Bitcoin är ett relativt nytt monetärt fenomen och är förknippat med extremt hög risk, sannolikheten att du förlorar hela ditt investerade kapital är inte obetydlig och förutom utmaningar kring det regulatoriska, säkerhetsmässiga och inte minst skatteeffekter – finns det många scams och oseriösa aktörer som kan lura skjortan av dig. Så ska du ge dig in i leken behöver du läsa på ordentligt. Trots barriärer tycker jag att en liten post i Bitcoin vara intressant att titta på, för dig med överskottskapital som söker högriskexponering i din portfölj.

Enligt Bloomberg kan en kommande ”supercykel” inom krypto potentiellt driva Bitcoinpriset till över 500 000 dollar. Var detta kommer att sluta vet ju ingen, men historiken kring tidigare halveringar tycker jag kittlar tillräckligt för att man ska sätta sig in i ämnet och ha en portföljstrategi kring krypto som tillgångsslag.

Krönikan publicerades på Omni Ekonomi den 13 december

Post navigation

Handfasta tips för kryptosugna småsparare

Let the trend be your friend?

Liftarens guide till Bitcoin

”En personlig investeringsstrategi är lika essentiell som en karta när du orienterar”