Riskspridning i en skogstokig marknad

På temat skog, en inflationsskyddad realtillgång väl positionerad i spännande klimattrend, intervjuar Nyfikna Investerare Carl Olén, vd och förvaltare Skogsfond Baltikum (publ). 

Text: Joanna Törngren Redebrant

Inlägget är ett sponsrat samarbete

Skog är ett tillgångsslag som stått på Nyfiknas bucket list ett bra tag, men på grund av att fokus har legat på att bygga portföljen med onoterade techbolag och att skriva en bok om bostadskarriär (som ges ut av Ekerlids förlag i mars/april), har nya tillgångsslag fått stå åt sidan under hösten. 

Som du kanske vet gillar Nyfikna Investerare alternativa investeringar. I en tid när gamla ekonomiska sanningar inte alltid tycks gälla, stödpaketen har slagit nya ath:s och även mantrat att ”räntan inte kan höjas” har tystnat och istället ersatts av lite pirr i magen för stigande inflation och vad höjda räntor faktiskt skulle kunna innebära i praktiken – upplever vi oss vara väl rustade, oavsett hur detta utvecklar sig. Analyserna är lika många som skilda och sanningen är att det inte är någon som vet säkert vad som kommer att hända. Därför är det, som alltid, bra att sprida risken och vi är lite extra intresserade av att lära oss mer om så kallade realtillgångar, det vill säga fastigheter, infrastruktur och naturresurser. 

Nyfikna Investerare har kommit i kontakt med Carl Olén, en av Sveriges främsta experter på investeringar i skog och som 2019 grundade Skogsfond Baltikum (publ) där han idag arbetar heltid som vd och fondförvaltare. Carl har förvärvat skog i Lettland genom familjebolaget tillsammans med sin pappa och bror sedan 2011. Att det blev skog i Lettland föll sig naturligt då de svenska skogspriserna redan då var för höga sett från ett avkastningsperspektiv. I maj 2017 bestämde sig Carl för att satsa på investeringsverksamheten fullt ut och sa då upp sig från jobbet som ekonomichef på Scania R&D. Familjens skogsinvesteringar blev så lönsamma att det var ett enkelt beslut som nu i efterhand känns helrätt:

”Med facit i hand skulle jag satsat på investeringsverksamhet tidigare, det är verkligen superkul.”

Genom att investera i skog köper du ett naturligt växande tillgångsslag som ger en stabil tillväxt över tid. Skog är dyrt i Sverige, men i Baltikum däremot får du mer för pengarna och enligt Carl är chanserna att göra bra avkastning goda:

Generellt sett är skog i Sverige dyrare än vad som motiveras rent avkastningsmässigt. Skogssällskapet har ett skogsindex som är intressant. Högt prissatt svensk skog gör att du som köper in dig på dagens oekonomiska nivåer i många fall riskerar en låg avkastning. . I Baltikum förvärvar vi fortfarande god tillväxtskog för cirka 25 000 SEK per hektar, vilket betyder att avkastningen kan bli 7-9 procent per år i genomsnitt om man använder avkastningskomponenten värdeutveckling, vilken kan bli ett faktum vid en försäljning.” 

Varför tycker du att man ska ha lite skog i sin portfölj? 

”Skog är ett en inflationsskyddad realtillgång som inte korrelerar med börsen och aktier, du sprider risken i portföljen. Genom plantering och röjning skapar Skogsfond Baltikum klimatnytta genom att mer CO2 lagras in i träden. Genom skog får du en naturlig tillväxt eftersom du i praktiken investerar i träd som planteras för att växa och sedan avverkas. Genom att förvärva, utveckla och till sist avyttra en konsoliderad skogsportfölj är målet med Skogsfond Baltikum att leverera en årlig genomsnittlig avkastning på 7-9 procent till investerarna.” 

Är det skillnad på skog och skog, vilken skog är hetast ur ett investeringsperspektiv skulle du säga? 

”Ja, priset skiljer sig mellan exempelvis gran, tall och björk även om åldersstruktur, tillväxtförutsättningar, geografi, och stående volym är desamma. Gran är värdefullast, följt av tall, björk och övriga träslag. Anledningen är helt enkelt att den skogsråvaruköpande industrin i Sverige historiskt har betalat i den ordningen. I Baltikum är skogsindustrin mer mångfacetterad. Där betalas ofta mer för björkfaner än för grantimmer. Det är nämligen skillnad på skog och skog, i det här fallet björk och björk. I Lettland växer björkarna högre och rakare än i Sverige, vilket också är anledningen till att världens ledande björkfanersindustri finns i Baltikum.” 

Vilka fördelar finns med att investera i skog i Baltikum jämfört med svensk skog?

I Baltikum betalar du mindre jämfört med Sverige och kan dessutom förvänta dig en helt annan avkastning. Tänk Sveriges bästa tillväxt fast till en tredjedel av priset. Med baltisk blandskog begränsas de skogliga riskerna avsevärt samtidigt som risken för prisfall reduceras dramatiskt. Vidare är det möjligt att gå samman med andra och äga skogen i bolagsform i Baltikum, vilket minskar den skogsspecifika risken för investeraren.

Vilka alternativ finns för mig om jag vill ha portföljexponering mot skog, förutom att direktinvestera i skogsfastighet och Skogsfond Baltikum?

”Man kan köpa in sig i exempelvis Holmen, SCA eller Stora Enso. Men då får man en betydande industridel som blivit högt värderad på sistone, och skog som växer långsammare men som är upptagen till betydligt högre värdering än Skogen i Skogsfond Baltikum. Vill man bredda sin portfölj och hitta en placering okorrelerat från vanliga verksamhetsdrivande börsbolag är egen mark eller Skogsfond Baltikum bra alternativ.”

Om investeringserbjudandet

Om du är nyfiken på att veta mer om Skogsfond Baltikum eller investera hittar du mer information om investeringserbjudandet här.

Nyfikna Investerare har investerat en liten summa i Skogsfond Baltikum och tycker att skog som tillgångsslag är intressant, det känns fint att välkomna ett nytt innehav till portföljen och vi ser fram emot att lära oss mer om skog som investeringsslag. Andra realtillgångar i portföljen är ädelmetaller, särskilda jordartsmetaller, uran och så klart bostaden. Vi vill vara extremt tydliga med att detta inte är ett investeringstips eller en köprekommendation, utan i bästa fall kan ses som inspiration. Skogsfond Baltikum är aktuell med nyemission och inlägget är sponsrat. 

Man kan teckna nyemissionen via Avanza och Nordnet och sista teckningsdag är 20 januari. Lägsta belopp att teckna är 20 200 kr. Vill man investera ett lägre belopp går det att köpa Skogsfond Baltikum över börsen. Det går också fint att kontakta Carl direkt om det finns intresse av att investera större belopp, här hittar du mer information och kontaktuppgifter. 

Inlägget är sponsrat. Grundläggande för allt material som publiceras i Nyfikna Investerares kanaler, oavsett om det är redaktionellt eller sponsrat innehåll, är att Nyfikna Investerare har gjort bedömningen att det är intressant. Men vi kan ha fel. Ingenting är rekommendationer eller tips och som alltid gör var och en sin egen analys och tar sina egna investeringsbeslut. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och att du kan förlora hela ditt investerare kapital. Lycka till med dina investeringar!