Nyfikna Investerares Guldskola

Text: Joanna Redebrant Törngren


Det finns i grunden två olika sätt att investera i guld. Du kan köpa fysiskt guld ”i handen” eller plattformshandlat guld. Det finns också något som kallas för ”pappersguld” (Futures/Derivat/ETN:er).Låt oss börja från början och klargöra varför du är intresserad av att köpa guld? Är du ute efter en försäkring ifall worst case skulle inträffa och det exempelvis skulle bli krig eller du, av någon anledning, blir tvungen att snabbt lämna ditt hem? Ser du guld som en ”krockkudde” i investeringsportföljen som med stor sannolikhet kan dämpa en nedgång av ditt övriga innehav? Eller tror du att guldpriset kommer utvecklas positivt och vill tjäna pengar på uppgången? Kanske tycker att allt låter som en god idé? Du får helt enkelt ta dig en liten funderare om du inte redan vet vad det är du vill uppnå med din investering.

Om du inte har någon investeringsportfölj är kanske inte plattformshandlat guld så aktuellt för din del. Men för dig som har pengar i investeringsportfölj kan det vara en god idé att ha en andel av portföljen viktad mot guld och andra ädelmetaller som hedge. Oavsett om du är på börsen eller inte kan det vara en god idé att äga lite guld, så låt oss börja med att kartlägga hur ett innehav av fysiskt guld ”i handen” kan se ut, så går vi därefter över till plattformshandlat guld.Fysiskt guld ”i handen” – som en försäkring
När vi pratar om fysiskt guld ”i handen” menar vi tackor, mynt och eventuellt smycken. Vilken typ av fysiskt guld som passar dig beror lite på vilka belopp investeringen rör sig om.

Om den inte är så stor kanske ett smycke kan vara trevligt då du får glädje av ditt guld i vardagen, vid investering i smycken betalar du dock för designen och moms på din vara, som inte har så mycket värde vid försäljning. Mynt är lättsamma och även en trevlig present att ge bort.

Har du ett större kapital som du vill investera i fysiskt guld är även tackor aktuellt, men tänk på att bygga upp ditt innehav från grunden med små valörer. Självklart ska man alltid göra sin egen analys och säkerställa att man handlar av seriösa aktörer.Mynt, tackor och troy ounze
Nyfikna Investerare frågade Michel Rufli, vd och grundare av Nordic Gold Trade och en av branschens främsta experter, om vad man bör tänka på ifall man är intresserad av att investera i mynt eller tackor?

Michel tycker att man alltid ska köpa välkända mynt och tipsar också om att en fördel med mynt är att du kan köpa mindre enheter till lägre grampris än guldtackor. Men samlarmynt ska man undvika:

”Att försöka ge sig på att investera i samlarmynt och udda mynt med små upplagor tycker jag man ska överlåta till experterna. Se istället till att du köper mynt som är gångbara i hela världen och är lätta att göra sig av med om det skulle bli aktuellt.”Exempel på mynt som är gångbara i hela världen
English Sovereign (7,32 gram guld/mynt)
Fransk/Schweizisk 20 franc (5,806 gram guld/mynt)
Canadian Maple Leaf 1/4 -1 oz
US Eagle 1/2-1 t oz
Krugerrand 1/2-1 t oz
Australian Kangaroo 1/10 oz – 1 t oz”

En troy ounce, 31,1034768 gram, är en måttenhet som används för att väga ädelmetaller. Troy ounce förkortas ofta som ”t oz” eller ”oz t”. Michel tycker att mynt är bra upp till 1 t oz, större innehav än så rekommenderar han som tackor:

”Men, kom ihåg att du ska ha flexibilitet, minst två t oz guld i myntenheter, innan du binder kapital i en 100 grams guldtacka.”“Riktiga tackor”
De guldtackor som används av centralbanker som guldreserv, och handlas av guldhandlare, är 400 troy ounce (12,4 kg eller 438,9 ounce). Kilotackan, som är 1000 gram i massa (32,15 troy ounces), är mer hanterbar och används ofta vid handel och investeringar.

Premien på dessa tackor vid handeln är mycket låg över spotvärdet, vilket gör den idealisk för små överföringar mellan banker och handlare. De flesta tackor är platta, även om vissa investerare, särskilt i Europa, föredrar tegelformade.

Det finns en diskussion kring att investera i legerade mynt (exempelvis Krügerrand, US Eagle, Sovereign, 20 franc) kontra helt rena guldmynt (exempelvis Canadian Maple Leaf, Australian Kangaroo).

Eric Strand, Sveriges främsta expert på plattformshandel med guld och silver samt aktuell med fonderna AuAg Silver Bullet och AuAg Precious Green (som går att köpa på Avanza och Nordnet), förklarar att de alla har lika mycket guld:

”Så frågan är inte vad som är bästa att investera i, utan vad som är skönast (rena) eller mest praktiskt (legerade och mindre känsliga). Om du köper mynt som en försäkring för worst case ska du tänka på att du vill ha mynt som är lätta att sälja, ju mer välkänt mynt – desto bättre. Då kan exempelvis US Eagle vara bra att ha. Tänk att den som tar emot din betalning ska veta vad det är du har. Därför är exempelvis en diamant inte så bra i det här fallet då det behövs en expert som värderar stenen, vilket inte fungerar i en krissituation.”Hur stort bör innehavet/exponeringen mot ädelmetaller vara?
När vi pratar om hur stor exponering mot ädelmetaller man ska sikta på så finns det olika teorier. Många erkända portföljteoretiker förespråkar från fem procent av investeringsportföljens totala innehav och uppåt.

Michel tycker att cirka femton till tjugo procent är en bra inriktning. Eric sticker ut hakan och berättar att han själv har över femtio procent. Hur stor andel du bör ha beror på syftet med ditt innehav och din framtida marknadstro. Även här kanske man får ta sig en liten funderare för att hamna rätt.

Nyfikna Investerare fick en liten pratstund med Jan Bolmesson, som driver Sveriges största ekonomiblogg ”Rika Tillsammans”, och frågade Jan hur han ser på guld och själv exponerar sig mot tillgångsslaget. Jan förklarar att guld, och synnerligen att investera i guld, ofta ses som något kontroversiellt:

”Guld brukar kallas en barbarisk relik som inte har någon plats i dagens ekonomi eftersom det är som en sten som varken växer, ger utdelning eller har någon större praktisk nytta. Förespråkarna för guld hävdar tvärtom att guld är det enda man bör investera i eftersom hela dagens monetära system är en bluff och guld har varit den enda formen av pengar som har funnits i flera tusen år.”

Själv tror inte Jan på någon av ytterligheterna, utan lägger sig någonstans mitt emellan, och ser guld som en bra försäkring och värdebevarare:

”De klassiska rekommendationerna ligger runt fem till tio procent. Sveriges centralbank har nio procent och i det spannet har jag själv lagt mig.

Jan ser sig själv som ganska pragmatisk och förklarar att han ser
fysiskt guld i handen som en generationsförmögenhet:

”Det är inget jag säljer när guldpriset går upp, utan det får barnen ärva eller så kan det vara bra att ha om allt skulle skita sig.”

Fonderna kan han dock tänka sig att sälja av vid en uppgång och frågar om Erics fonder är live ännu (det är de och nu har nog Jan investerat i dem, reds anm):

”Mitt innehav har jag i Wisdomtree Physical Swiss Gold [GZUR], Krugerrand och lite silvermynt.Hur fördelar man sitt ädelmetallsinnehav klokast?
När du väl mynnat ut i hur stort ditt innehav/din exponering mot ädelmetaller ska vara kommer säkerligen följdfrågan hur du ska fördela innehavet mellan de olika alternativ som finns. Även här finns lite olika synsätt, beroende på vilken investeringsstrategi man har, så vi frågade Eric, hur han tänker i frågan:

”Jag tycker inte att man ska ska se det fysiska guldet i handen som en del av procenten av förvaltat kapital, utan som en försäkring som man hoppas på att inte behöva använda. I en nödsituation är det bättre att använda silvermynt än guldmynt, om det man behöver inte är så dyrt som värdet av ett guldmynt. Det är bra att ha någonstans mellan tiotusen och hundratusen kronor fysiskt guld/silver ”i handen”, fördelat så här:

Silvermynt 1 t oz – 60 st i 3 mynttuber à 20 mynt
Silvermynt 1 t oz – 3 st i myntkapsel (härlig känsla att ha framme och se på)
Guldmynt 1 t oz – 3 st i myntkapsel


Lite runt räknat (i skrivande stund reds anm) så blir det ca 15.000 i silver och 45.000 i guld, dvs totalt ca 60.000 kronor.”


Michel berättar att han själv har hela nittio procent av sitt ädelmetallsinnehav i fysiska produkter:

”Vilket är högt så klart, men jag ser det som en yrkesskada eftersom jag har jobbat med fysiskt guld i hela mitt liv.”

Michel köper guld kontinuerligt, snarare än att försöka pricka in toppar och dalar:

”På så vis får jag en god balans och sväljer prisrörelserna bra. Mitt tips är att köpa lite guld när du har pengar, du köper ett visst antal gram – inte vid ett visst pris i någon valuta per gram. Jag ser mitt innehav i ädelmetaller som en del av mitt totala innehav, vilket förhoppningsvis växer över generationer ifall ingen krissituation skulle uppstå – i så fall har jag dels en försäkring och dels något att investera för när läget är annorlunda.”

Nyfikna Investerare kontaktade Linnéa Schmidt för att höra om hur hon ser på guld och vad hon märker för trender i sina nätverk. Linnéa är finansbloggare, författare och cancerforskare. Hon är aktuell med boken ”Investeringsguiden – Så kommer du igång med ditt sparande” och ekonomikrönikör i Göteborgs-Posten och Aktiespararen. Hon driver nyhetsbrevet ”Ekonomiguiden” och är även grundare av facebookgruppen ”Moneypenny” (som finns både på danska och norska), driver Economista-grupperna (även de facebookgrupper) och arbetar för att öka kvinnligt ägande. Linnéa berättar att hon ser guld som en naturlig del i en väldiversifierad portfölj:

”När man är ny inom investeringar är det lätt att tro att det bara handlar om aktier och fonder, men jag upplever att ju mer man lär desto mer förstår man att det är möjligt att investera i många olika typer av produkter, som exempelvis råvaror som guld.”

Linnéa själv investerar i guld både i sin och dotterns portfölj:

”I nuläget investerar jag i guld och silver, som utgör cirka 5-8 procent av min portfölj. Sist jag kollade 8 procent på grund av uppgången. Max är 10 procent av portföljen, men strategin är runt 5 procent. Jag har ännu inte summorna som gör att jag tycker det ger mening att handla med guld ”i handen”, så i nuläget är det plattformshandlat för hela slanten. Men i framtiden och med större kapital kommer jag att blanda.”

Linnéa berättar att hon märker ett ökat intresse av investeringar i guld och silver:

”Då guld och silver har gått upp en del det senaste är det möjligt att detta i sig har ökat intresset, men jag upplever att det generellt finns en nyfikenhet kring guld som särskilt kommer upp när det diskuteras riskspridning och diversifiering i de forum jag administrerar (i både Sverige, Danmark och Norge).”Ädelmetaller som en del av ditt regelbundna sparande?
Många som är med i Linnéas nätverk och följer Jans blogg intresserar sig för privatekonomi i allmänhet och investeringar i synnerhet. En betydande andel är nya på börsen och i investeringsvärlden. En allmänt vedertagen sanning bland privatekonomerna är att man bör försöka spara minst tio procent av sin inkomst varje månad.

Vi frågar Michel hur man kan tänka kring sitt ”ädelmetallssparande” om man känner sig ny inom investeringar, är i början av att bygga upp sitt kapital och har bestämt sig för att investera minst 10 procent av sin inkomst varje månad?”

”Om du är intresserad av ädelmetallsinnehav kan det vara lämpligt att investera en del av den summan. Jag tycker 15-20 procent av dina ”10 procent” viktat 40/60 mellan plattformshandlade ädelmetaller och ”guld (och silver) i handen” kan vara vettigt (procentandel och viktning beror på din investerarprofil).”Hur kan du förvara ditt guld?
En viktig fråga när man pratar om fysiskt guld är förvaringen. Hur ska man tänka här egentligen? Det finns flera alternativ, men poängen är att ha det tillgängligt, även vid oförutsedda händelser. Man ska inte säga var man har sitt guld, man kan exempelvis ha det hemma eller nergrävt någonstans. Michel berättar att många är oroliga för att lägga en guldtacka på ett hemligt ställe i sitt hem, men lägger utan att tveka sin klocka och sina smycken helt öppet utan att det stör dem alls:

”Jag tror det handlar om inställning till produkten. Lägg den på ett säkert ställe (ej kyl, frys, hall, sovrum eller badrum) så blir det svårt att hitta den. Men känner man sig otrygg med det så är tredje parts förvaring ett alternativ och bankfack en annan lösning. Nordic Gold Trade erbjuder i samband med köp förvaring hos tredje part, i vårt fall anlitar vi Loomis som förvarar i Sverige för kunds räkning.”

Kanske har du stött på begreppen allokerat och segregerat guld? Allokerat betyder att ”guldet verkligen finns”, men att dina tackor finns säkerhetsförvarade tillsammans med andras (fördel: billigare). En dyrare lösning kallas segregerat, vilket betyder att ditt guld förvaras helt individuellt (fördel: bara du har tillgång till det). Nyfikna Investerare förvarar sitt guld allokerat och kan enkelt sälja av delar, eller köpa mer genom att kontakta Michel.Exempel på plattformshandlat guld
För den som vill komplettera sin portfölj med en rak 1:1 exponering mot guld, ger Eric tre ETF/ETC-alternativ. Alla med allokerat fysiskt guld utan motpartsrisker som han har ordnat efter vad han tycker sammantaget har bäst konstruktion, funktion, pris och villkor (obs – detta är inget råd eller rekommendation):

Xetra-Gold [4GLD]
Wisdomtree Physical Swiss Gold [GZUR]
Wisdomtree Physical Gold [VZLD]

Alla ETF:er/ETC:er ovan har svensk KIID och finns att köpa på Nordnet och via Avanza.
För den som vill få extra utväxling på sina ädelmetallsinvesteringar är även guld/silver-gruvbolag en möjlighet. Man brukar säga att bolag rör sig 2-3 gånger själva råvaran, förklarar Eric:

”Här finns även möjlighet att investera genom fonder där den största och mest kända är BlackRock BGF World Gold och den senaste på marknaden är AuAg Silver Bullet och AuAg Precious Green, som båda finns på Avanza och Nordnet.”

Pappersguld är inte något som AuAg Klubben ser som en investering. Pappersguld är lätt att handla, men du får en motpartsrisk på en utställare(bank) – vilket man inte ska ha när man tror på och investerar i guld.Priset på guld
Priset på guld och silver sätts idag av marknad som spotpris för alla ädelmetaller. Detta är en stor fördel när man investerar i ädelmetaller i kontrast till andra råvaror. Andra råvaror än ädelmetaller handlas via terminer och vid uppgångsfaser och s.k. contango uppstår en rullningsförlust vilket gör att man ibland får mycket mindre avkastning än råvarans prisutveckling:

”Så om du följer priset, titta på internetsidor som visar spotpriset. Det finns och har funnits andra prissättningar som ”futures” och ”the gold fix”, men det är inget vi som gillar fysiskt guld behöver tänka på.Erics checklista
• Bestäm hur stor allokering till ädelmetaller du vill ha (exempelvis fem procent, tio procent, tjugo procent eller femtio procent).
• Välj sedan hur stor del just du vill ha med låg risk (0-100% för trygghet) och hur mycket med hög risk (0-100% för avkastning). Se illustration nedan!
• Glöm inte att sedan ha en del fysiskt ”guld i handen” utöver dit plattformshandlade innehav!

Visste du att?
En troy ounce, 31,1034768 gram, är en måttenhet som används för att väga ädelmetaller. Troy ounce förkortas ofta som ”t oz” eller ”oz t”. En standard ounce, som används för att väga andra artiklar som socker och spannmål, är något mindre, 28,35 gram.

Måttenheten användes vad man tror ursprungligen i Troyes, Frankrike. Den går tillbaka till medeltiden och vissa historiker tror att troy ounce har sitt ursprung under romartiden. Romarna standardiserade sitt monetära system med hjälp av bronsstänger, vilka kunde delas upp i 12 bitar (så kallade ”uncia” eller ounce) – som vardera väger cirka 31,1 gram.

I takt med att Europas ekonomiska betydelse växte och köpmän från hela världen kom för att handla blev det nödvändigt att utveckla ett nytt standardiserat monetärt viktsystem för att förenkla handeln. Vissa tror att köpmännen i Troyes utformade detta nya monetära system med samma vikter som deras romerska förfäder använde.

Enligt JM Bullion justerade den franskfödda kung Henry II av England det brittiska myntsystemet, så att det återspeglar det franska troysystemet, före antagandet av det metriska systemet i Europa. Systemet har justerats flera gånger och troyvikter som vi känner till dem idag användes först i England på 1500-talet. År 1527 blev troy ounce den officiella standardmätningen för guld och silver i Storbritannien och i USA först 1828.


Vill du följa oss i sociala medier?
Joanna Törngren Redebrant: Instagram: Nyfikna Investerare LinkedIn: Joanna Törngren Redebrant
Eric Strand: Twitter @AuAgEric LinkedIn: Eric Strand

NYFIKNA INVESTERARE
NYFIKNA INVESTERARE PUBLICERAR ENDAST ÄMNES- OCH PRODUKTRELATERAD INFORMATION OCH GÖR INTE NÅGRA INVESTERINGSREKOMMENDATIONER. YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN DIN FINANSIELLA RÅDGIVARE. HAN/HON KAN GE DIG RÅD OBEROENDE AV NYFIKNA INVESTERARE OCH VÅRA SAMARBETSPARTNERS. HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING. DE PENGAR SOM PLACERAS I AKTIER, FONDER ELLER ANDRA INVESTERINGSPRODUKTER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH DET ÄR INTE SÄKERT ATT DU FÅR TILLBAKA HELA DET INSATTA KAPITALET. INNAN DU FATTAR ETT INVESTERINGSBESLUT REKOMMENDERAR VI ATT DU OCKSÅ TAR DEL AV INVETSERINGSPRODUKTENS FAKTABLAD ELLER MOTSVARANDE INFORMATIONSBROSCHYRER.