Nyfikna Investerare expanderar globalt

Nyfiknas globala expansion är nu satt i rullning och vi ska inom kort ha närvaro i Dach, UKI, US, Singapore/Asia med globalt huvudkontor i Zürich.

Zurich är, tillsammans med Silcon Valley och Stockholm, en av världens mest välutvecklade startupscener:

Det ska bli väldigt spännande att rulla ut Nyfikna Investerare på nya marknader och stärka upp våra portföljbolag med internationella investerare – vilka i sin tur kommer att bidra in i Nyfiknas ekosystem och hjälpa våra bolag in på nya marknader genom smart kapital”, säger Joanna Törngren Redebrant, grundare och vd för Nyfikna Investerare.

Victoria Stolpe, som till vardags arbetar på Google i Zurich, tar rollen som Global Partner NI International och kommer att leda den internationella expansionen tillsammans med lokala experter. Med en bakgrund inom hotel och fastigheter samt många år inom Google Ads, där Victoria ledde ett team av specialister inom Digital acceleration across Nordic and Benelux, arbetar hon idag på Google med Google Maps. Rollen innebär fokus på Fintech, Real Estate & Travel samt Classified i Dach och Northern Europe:

”Med min internationella bakgrund från bland annat Monaco, London, Frankfurt, Köpenhamn, Dublin och Zürich känns det väldigt roligt att leda Nyfikna Investerares internationella satsning. Vi väljer att lägga vår bas i Zürich då Schweiz är en av världens mest innovativa länder med oerhört stark infrastruktur för innovativt entreprenörskap. Här ser vi en väldigt hög unicorn density och framförallt, ett väldigt intressant investeringsklimat. Schweiz har också en strategisk location för att effektivt nå ut på nya marknader i Europa, vilket är en avgörande aspekt för nordiska bolag”. 

Nästa steg är att bjuda in en grupp internationella investerare till en första pitchträff där vi kommer att presentera pre screenade case från Sverige. Bolagen som presenteras söker internationellt kapital och har ambitionen att öka sin internationella närvaro. 

“Vi ser mycket fram emot vår första internationella träff då vi sett otroligt fin respons på de bolag som har presenterats för de svenska änglarna där det blivit investeringar i 6 av 7 bolag”, säger Victoria.

För att snabbt etablera vår närvaro utomlands söker vi en intern till internationell kommunikation och marknadsföring. I första fasen handlar rollen primärt om översättning från svenska till engelska, så starka språkkunskaper behövs. På sikt kommer behovet av content produktion att öka och vi hoppas också att personen kan vi växa in i en mer strategisk roll. Personen kommer att  jobba tillsammans med Victoria i NI International med bas i Zürich, men får gärna arbeta remote. 

Intresserad av ett medlemskap i Nyfikna Investerares svenska affärsängelnätverk? Mejla: joanna@joanna

Investerare med bas i någon av de nya marknader Nyfikna Investerare går in på eller intresserad av vårt internship? Mejla: victoria@nyfiknainvesterare.se