Marknadstrender med Stefan Abrahamsson

Mars månad har nu passerat och första kvartalet är således ett avslutat kapitel. Tumultet som uppstod på börserna i samband med Covid-19 under första kvartalet i fjol har vi som tur var sluppit i år. Men att påstå att det inte varit tillräckligt händelserikt ändå är att skarva aningen på sanningen. 

Vi fick i mars månad se ett nytt gigantiskt stödpaket rullas ut i USA på motsvarande 1,9 biljoner USD. I det så ingick bl.a. “stimulus checks” på 1400 USD till runt 160 miljoner amerikanska hushåll. Frågorna man som investerare direkt bör ställa sig är: Varifrån kommer alla dessa gratispengar? Och hur ska dessa enorma underskott finansieras och betalas tillbaka en vacker dag om inte via framtida budgetåtstramningar och skattehöjningar? Kanske hoppas politikerna och centralbankerna på att inflationslösningen, med en officiell inflation på 1-2 procent men där den underliggande verkliga inflationen är det dubbla, skall fungera för evigt.

Med en penningmängd som expanderar i en ohyggligt snabb takt, inte bara i USA, utan världen över, så är det som upplagt för en kommande prisinflation. Någonstans måste ju alla dessa nytryckta pengar ta vägen. Sedan skuldkrisen 2008 har skulderna fortsatt att öka, och nu efter ett år med en pandemi och lock-downs ser vi tillgångsinflationen fortsätta manifesteras. Detta kan vi se i aktiepriser, men även i bostadspriser som ständigt noterar nya rekordnivåer för både villor, bostadsrätter och fritidshus. 

Just stigande inflationsförväntningar har också påverkat den amerikanska 10-åringen som nu noterar den högsta nivån på över ett års tid. Det har i sin tur förstärkt den sektorrotation som ägt rum sedan några månader tillbaka där kapitalet rört sig från tillväxt-, green-tech och småbolag för att i stället placeras i värdebolag. Ingenstans har det varit tydligare än i diverse olika börsindex som OMXS30, DAX, Dow Jones och S&P 500. Samtliga noterade nya rekordnivåer på löpande band under mars månad medan tekniktunga och småbolagstunga Nasdaq och Russel2000 halkade rejält efter och stängde drygt 6 procent under deras respektive rekordnivåer.

Silvertrenden vände vid månadsskiftet och det ser väldigt starkt ut för de kommande månaderna. Positioneringarna på den amerikanska råvarubörsen COMEX är nu också mycket bullish.

Senaste kvartalet gör vi flera spännande iakttagelser i graferna för de underliggande råvarorna. Guldpriset i USD sjönk med närmare 10 procent. Jämfört med tredje och fjärde kvartalet 2020 så är det genomsnittliga priset för guld knappt 6 procent respektive 4 procent lägre. Tittar vi på silverpriset så träder en desto positivare bild fram. Silverpriset i USD sjönk med drygt 7 procent under första kvartalet. Det genomsnittliga silverpriset för första kvartalet står dock hela 7 procent högre jämfört med tredje och fjärde kvartalet i fjol. Så trots att både guld- och silverpriset sjunkit unisont under årets första kvartal så är nuvarande guld- och silverpriser fortfarande på höga nivåer historiskt sett vilket bidrar till en fortsatt robust intjäning för bolagen. Detta bör bli än mer uppenbart i stundande rapportperiod.

I väntans tider så gäller det att fokusera på framtiden. Inte kommande kvartalet eller ens året utan snarare försöka blicka framåt 3 år, 5 år eller om möjligt 10 år. Härmed ordineras en fortsatt dos av tålamod. Vi är övertygade om att vi kommer se både ökat och fortsatt penningtryckande från världens centralbanker samt att omställningen från fossilt till grön energi är en trend som med allra största sannolikhet lär bestå för en lång tid framöver. När man väl har identifierat de stora underliggande trenderna som dag för dag fortsätter att påverka och förändra världen så spelar tillfälliga faktorer som räntenivå, realräntan, rörelser i valutamarknaden eller omvärldshändelser föga roll i det långa loppet.

Stefan Abrahamsson 

Assisterande Förvaltare AuAg Fonder