Marknadsläget med Goran Rubil

Sommarens börs blev relativt lugn med något stigande kurser överlag. Någon större rekyl inträffade aldrig trots att börsen tidigare under året hade gått starkt. Starka Q2-rapporter gav stöd till uppgången samtidigt som långräntorna vände nedåt. Vinsterna är tillbaka med full kraft. Det bådar gott för en fortsatt börsuppgång, speciellt då närmaste två-tre kvartalen utan tvekan kommer att bli starka. Styrkan i återhämtningen blir som starkast initialt, d.v.s. upp till två-tre kvartal till. Därefter avtar/normaliseras tillväxttakten.

Text: Goran Rubil

Avseende Covid-19 och vaccineringen har vi blandade nyheter. Vaccinationsgraden har varit hög och samhällen runt om i världen har kunnat öppnas upp. Dock verkar full frihet inte vara lika självklar som man hade kunnat hoppas på när vaccineringen inleddes. Vaccinpass och en bestående rädsla för spridningen av Covid-19 kommer att dämpa tillväxten något. Tidig data indikerar ej bestående skydd från vaccinet samtidigt som spridningen inte heller förhindras. 

Inflationen blev inte lika hög under Q2 som marknaden befarade men trenden är tydlig och består. Inflationstrycket är det högsta på många år. Vi har sett stigande råvarupriser bland stigande tillgångspriser överlag. Det är inte första gången under de senaste decennierna som detta har inträffat men det är inte bara stigande priser som utgör ett problem utan även brist på tillgång, på bl.a. komponenter till industrin. Inom vissa delar av ekonomin skenar priserna. Fraktpriser har uppmärksammats. Tidigare i år exploderade virkespriserna. Sådana exempel kommer vi att få leva med då inflationstrycket är på den högsta nivån på flera decennier. 

Även om långräntorna har backat pga att inflationen tillfälligt inte blev lika hög som befarat, bör den stigande räntetrenden återupptas. Obligationsmarknaden har en större nedgång framför sig. Just nu har dock obligationsmarknaden stöd från centralbankernas tillgångsköp. FED och andra centralbanker kommer lätta på gasen successivt men rädslan för en tillbakagång i ekonomin håller bromsen borta tills vidare. 

För aktiemarknaden är det fortsatt klart gynnsamt klimat. Så länge som räntenivån är så pass låg som den är och tillväxten har momentum, bör uppgången på aktiemarknaden fortsätta. Under början av september har vi sett lite mer volatilitet och en något större rekyl är fullt möjlig. Den långa stigande trenden bör emellertid bestå.