Kontakt

Joanna Törngren Redebrant

joanna@nyfiknainvesterare.se

Joanna, Founder & Community Curator Nyfikna Investerare

Med bakgrund från Unga Aktiesparare där hon varit VD samt chefredaktör och ansvarig utgivare för Stock Magazine har hon byggt upp sin kunskap om investeringar s. Joanna debuterar under 2022 som författare genom Ekerlids förlag på temat fastighetsinvesteringar.

Framför allt brinner Joanna för att skapa värde – inte bara genom investeringar och affärer, utan också mellan människor. Hon har en bred och djup erfarenhet av att bygga och leda professionella nätverksgrupper för chefer och ledare hos Sveriges främsta chefsnätverk. Joanna har en unik förmåga att koppla ihop människor som kan få glädje av varandra.

Joanna har en universitetsutbildning i internationell marknadsföring från England som avslutats på Handelshögskolan i Göteborg.

NYFIKNA INVESTERARE
NYFIKNA INVESTERARE PUBLICERAR ENDAST ÄMNES- OCH PRODUKTRELATERAD INFORMATION OCH GÖR INTE NÅGRA INVESTERINGSREKOMMENDATIONER. YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN DIN FINANSIELLA RÅDGIVARE. HAN/HON KAN GE DIG RÅD OBEROENDE AV NYFIKNA INVESTERARE OCH VÅRA SAMARBETSPARTNERS. HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING. DE PENGAR SOM PLACERAS I AKTIER, FONDER ELLER ANDRA INVESTERINGSPRODUKTER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH DET ÄR INTE SÄKERT ATT DU FÅR TILLBAKA HELA DET INSATTA KAPITALET. INNAN DU FATTAR ETT INVESTERINGSBESLUT REKOMMENDERAR VI ATT DU OCKSÅ TAR DEL AV INVETSERINGSPRODUKTENS FAKTABLAD ELLER MOTSVARANDE INFORMATIONSBROSCHYRER.