Erbjudande att investera i innovativt läkemedels- bolag

Detta är en annons från Emplicure.

Emplicure är ett läkemedelsbolag, med huvudkontor i Uppsala, som utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap. Genom att kommersialisera via strategiska samarbeten tar bolaget sikte på växande mångmiljardmarknader med sina innovativa läkemedels- och konsumentprodukter.

Produktportföljen är inriktad mot läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med vitt tobaksfritt nikotin i en snuspåse för oralt bruk, som första produkt. Emplicure bygger därmed inte endast på läkemedelsutveckling utan också på potentialen i bolagets teknikplattformar, som möjliggör utveckling av nya konsumentprodukter och i storskalig produktion. 

Cirka 20 % av USAs befolkning påverkas av kronisk smärta, vilket är kostsamt för såväl samhälle som patient. Marknaden för opiater som smärtlindring, dit Emplicures produkter klassas, är ungefär 5,5 miljarder dollar i storlek och beräknas växa de kommande åren. 

Som ett resultat av den växande hälsotrenden ökar marknadspotentialen för tobaksfria alternativ till cigaretter, enbart marknaden för orala tobaksfria snusprodukter spås växa till ungefär 21,4 miljarder dollar år 2025. 

”Vi har tagit fram något riktigt bra inom nikotinområdet. Amp01-projektet har rönt stort intresse så här långt och jag ser fram emot mottagandet när Amplicon-teamet premiärvisar Amp01 på Global Forum on Nicotine i Warszawa i juni, berättar Torbjörn W. Larsson, VD Emplicure.

Teamet bakom Emplicure har lång och djup erfarenhet.

Aktien går att handla på Nasdaq First North Growth Market där bolaget är listat med ett börsvärde på cirka 60 miljoner kronor. Nu tar man också in kapital via teckningsoptioner som var en del av emissionen vid noteringen i juni förra året. Pengarna ska användas för att accelerera produktutvecklingen, driva affärsutvecklingen i verksamheten och fortsätta utveckla projektportföljen med nya produkter inom båda verksamheterna; läkemedelsutveckling och konsumentprodukter. 

”Det finns stort eget ägande och engagemang i bolaget och för mig är det en styrkesignal, vi satsar på bolaget och tror verkligen på vad vi gör”, lägger Torbjörn till.

67 procent av aktierna ägs av de 10 största ägarna, varav de tre grundarna äger 40 procent.

Om du är nyfiken på att veta mer om Emplicure och hur du kan investera i bolaget hittar du mer information på Emplicures hemsida.

Disclaimer. Detta är inte ett investeringsråd eller -rekommendation. Gör alltid din egen analys och fatta dina egna investeringsbeslut. Tänk på att du kan förlora hela, eller stora delar av, ditt investerade kapital, investera aldrig pengar du kan klara dig utan.