Open Banking-profilen tar plats i ängelnätverket

Vi på Nyfikna Investerare är stolta och tacksamma över alla våra kompetenta affärsänglar. Här presenterar vi Sarah Häger som är tvåbarnsmamma, chef och som bland annat har passion för segling, skidåkning, resor, och ”kontinuerligt lärande” om investeringar, ledarskap och management.

Text: Nina Jansdotter

Sarah arbetar med Nordea Open Banking, som för bankerna är ett nytt sätt att arbeta på och som innebär mycket interaktioner med tredje parter och säkra sätt att dela data på.

”Där har jag ansvar för vårt Community som innefattar dem som använder våra APIer/gränssnitt, det vill säga både reglerade tredjeparter och våra företagskunder. Även Riskhantering och marknadsföring ingår.” 

Just nu är det fokus på att hjälpa företagskunder att effektivisera och optimera sina manuella treasury processer. Sarah är även styrelseledamot i Mooringo som bygger en plattform för seglare.

”Mer info kommer – stay tuned”, tillägger hon. 

 Hur kommer det sig att du vill vara affärängel för onoterade bolag? 

”Jag har så länge jag kan minnas sparat och under en längre tid nu investerat i noterade bolag samt mindre poster i onoterat. Jag tycker Nyfikna Investerare är spännande då jag kan vara med och hjälpa entreprenörer i deras resa, att vara en möjliggörare tillsammans med andra kloka deltagare. Att möjliggöra att 1+1 blir 3!” 

Förutom att Sarah investerar pengar så kan hon också tillföra kunskap inom plattformslösningar, samt i Mooringos fall så passade det bra att hon själv är seglare sedan barnsben. Sarah kan även finansbranchen och har en god förståelse för Fintech, plattformsekonomin (platformication) och projektledning. 

”Sen har jag ett brett nätverk som naturligtvis kommer öppnas för dem jag väljer att investera i.” 

Varför valde du att gå med i Nyfikna Investerares ängelnätverk? 

”Jag har länge följt Joannas resa kring hennes investeringar och ser både att hennes kompetens och hennes nätverk kan ge mig en ökad inspiration och kompetens inom området.”

Att dessutom göra detta med människor som hon tycker om är guld värt och hon ser fram emot ett kul och framgångsrikt år som nyfiken investerare, avslutar Sarah Häger.