Home » 5 tips till dig som vill få styrelseuppdrag!

5 tips till dig som vill få styrelseuppdrag!

Ylva Beck har varit engagerad i styrelser allt sedan studietiden. 2011 var hon med i Styrelsekraft (ett initiativ Maud Olofsson) och gick då en avancerad styrelseutbildning. Styrelseuppdrag är en del av hennes sysselsättning. Nu är hon en av de som varit med och tagit fram Nyfikna Investerares styrelseutbildning med fokus på snabbväxande svenska techbolag i tidigt skede. 

Text: Nina Jansdotter

Ylva har haft ett flertal olika uppdrag i styrelser och advisory board. Allt från bolag som omsätter flera miljarder kronor till start-ups. Här delar hon med sig av sin kunskap. Dessa råd är sådant som Ylva tycker att hon har väldigt stor nytta av i sitt styrelsearbete. De är alla viktiga, så ingen rangordning, tillägger hon:

  • Lär dig ekonomi riktigt ordentligt. Alla i styrelsen måste kunna läsa och förstå alla poster i resultat- och balansräkning och alla nyckeltal och veta vad som påverkar nyckeltalen.
  • Bry dig om VD på riktigt. Känn till VD:s familjesituation och utmaningar även utanför arbetet. Detta kommer att påverka VD och därför behöver du känna till det och bry dig om det. Erbjud VD stöd, även utanför arbetet, om behovet finns. 
  • Lägg tid på omvärldsbevakning. Vilka delar av samhälle, politik, trender, etik, etc påverkar företaget? Hur ser rekryteringsmarknaden ut för den kompetens företaget har behov av? Lär känna konkurrenterna och lär från dem. Om det är relevant så prova deras produkter och tjänster. Lär känna kunderna och deras behov. Detta kommer att underlätta mycket i det strategiska arbetet.
  • Gå en styrelseutbildning så att du kan vad som är ditt personliga ansvar och vilken lagstiftning som är aktuell och relevant.
  • När du är ny i en styrelse så se till att du har en person som kan slussa dig in i arbetet. I början kommer du att ha väldigt många frågor som kanske inte finns tid och plats att ställa på styrelsemötena. EN person du kan fråga ”dumma frågor”, speciellt om du inte kommer från branschen kan du behöva detta stöd. 


Post navigation

Leave a Comment

Lämna ett svar

Från storbolagskarriär till startupvärlden

Andreas Grape – The Nordic Angel

Ängelinvesteraren David Ståhlberg – mina 3 bästa pitchtips

Affärsängelutbildning i Marbella