Fastighetsprofil tar plats i ängelnätverket

Niclas Ståhlberg driver Ståhlberg Invest, en nytänkande fastighetskonsult med passion för framgångsrika fastighetsaffärer i Norden. För Niclas handlar ängelinvesteringarna om möjligheten att engagera sig, lära sig något nytt och att bidra. Han investerar helst i bolag med tydlig tech-vinkel som har byggt något som är svårt att kopiera och som kan bli internationellt och tillräckligt stort snabbt.

Niclas berättar att Ståhlberg Invest sedan start har genomfört affärer till ett värde av 15 miljarder kronor. Eftersom Niclas brinner särskilt för att lösa bostadsbristen är de delägare i en bostadsutvecklare som bygger hållbara och klimatsmarta bostäder samt en entreprenör som bygger i korslimmat trä:

”Jag ängelinvesterar även i start-ups i olika branscher, men alltid med skalbar teknik och hållbarhetstänk, och helst där ägarna ser att jag även kan bidra med mina kunskaper.”

Niclas investerar helst i bolag med tydlig tech-vinkel som har byggt något som är svårt att kopiera och som kan bli internationellt och tillräckligt stort snabbt:

”Eftersom jag är principfast i att arbeta för en mer hållbar framtid är det en röd tråd genom hela min ängelportfölj och snabbheten kommer in även här. Jag vill investera i verksamheter som kan göra nytta snabbt.”

För Niclas är också helt avgörande att hans upplevelse av grundarna är att de kan och vill bygga något särskilt. Inte sällan har de bolag han valt att investera i haft grundare som lämnat honom med en riktig wow-känsla:

” I flera fall har själva verksamheten inte varit avgörande, utan vissa grundare jag investerat i hade antagligen kunnat starta i princip vilket bolag som helst och jag hade ändå velat vara med på resan.” 

Niclas tror att affärsänglar är en helt avgörande del för nya innovationer och företag eftersom änglarna ger en startplåt till grundare som vill förverkliga sina drömmar. Han berättar att det, enligt hans erfarenhet, är oerhört viktigt för grundarna att få med sig ett bra gäng tidigt på resan. 

”Bolag som har en stabil angel squad tidigt kommer vara bättre rustade för alla de utmaningar som dyker upp.”

När grundarna är osäkra på vart man ska eller hur man ska ta sig dit, kan det vara skönt att bolla med personer med lite distans till det dagliga arbetet. Då är det värdefullt med ängelinvesterare som utöver kapital ofta är generösa med sin tid och sitt engagemang för att hjälpa till att navigera, förklarar han.

”Jag ser fram emot att bidra aktivt i ett framåtlutat forum som vaskar fram nya och spännande investeringar. Jag saknade en gemenskap likt den som verkar finnas i Nyfikna Investerares ängelnätverk när jag började att ängelinvestera. När jag stött på änglar från Nyfikna Investerare i några av de bolag jag är ängelinvesterad i har jag alltid upplevt att vi haft mycket gemensamt och massor att prata om.”

För Niclas handlar ängelinvesteringarna om möjligheten att engagera sig, lära sig något nytt och att bidra. Därför ser han fram emot att engagera sig i Nyfikna Investerares affärsängelnätverk – och hoppas både ge och få positiv energi från mötena.