Det spelar ingen roll hur grym din produkt är – om ingen känner till den

Varumärkesexperten Peter Karlsson ger sina 3 bästa tips!

Text: Peter Karlsson

Att bygga ett varumärke kan för den engagerade och drivna entreprenören kan kännas både övermäktigt och något som får kostnaderna att dra i väg. Vi fattar, om du äntligen har satt din idé i verket och allt snurrar på i en vansinnig fart, är det lätt hänt att själva varumärket inte blir särskilt prioriterat – du vill ju bara lösa utmaningarna för din kund. Men faktum är att ditt bolag inte är värt någonting om du inte har ett starkt varumärke. Det kan dessutom vara avgörande för framtida investeringar eller försäljning. 

Forskning visar att de bolag som aktivt arbetar med sina varumärken, både externt och internt, är mer lönsamma.* De bolag som dessutom aktivt arbetar med sina arbetsgivarvarumärken har mer nöjda medarbetare som presterar bättre och stannar längre än de bolag som inte gör det. Det lönar sig alltså att ha en tydlig varumärkesstrategi

Ett tips är därför att i ett tidigt skede skapa en varumärkesstrategi som går i linje med bolagets affärsplan och mål. Var inte rädd att ta hjälp ifall du inte vet hur du ska gå tillväga. Det finns tre tydliga delar när det kommer till att bygga varumärke:

  1. Sätt en strategi!

Med en tydlig strategi kring varumärket når ni både nya kunder och bekräftar befintliga. I bästa fall bygger ni ett varumärke som kunderna vill bli associerade med, då har ni lyckats skapa en position som är svår för konkurrenter att rasera eller konkurrera ut.

  • Glöm inte teamet!

Dina medarbetare är de bästa, och mest trovärdiga, ambassadörerna både när det kommer till att förmedla ert budskap och ert erbjudande, men även när det gäller att attrahera rätt talanger. Lyft det viktigaste ni har, engagera och gör medarbetarna delaktiga.

  • PR – grädden på moset!
    Ett bolag som aktivt arbetar med att lyfta och resonera kring de frågor ni berör är ett bolag som snabbt tar en roll i en specifik sakfråga alternativt i samhällsdebatten. Detta ökar både trovärdighet och viljan till investering. 


*Enligt Brand Orientation Index har företag med varumärkesorientering högre lönsamhet än andra företag. 

Nyfiken på hur du kan gå till väga? Behöver du en hjälp på traven med ditt varumärke? Vill du veta hur du kommer i gång med ditt varumärkesarbete? Vill du ha en knuff i rätt riktning med ditt varumärke? Connecta gärna med mig på LinkedIn