Cocktail skapar möjligheter i tidiga tillväxtbolag

För drygt ett år sedan såg vår världsbild fundamentalt annorlunda ut. Inte bara när det gäller krig, räntor och energikris. Utan även investeringar i tidiga tillväxtbolag. Under 2022 var jag i dialog med många bolag som på bara några månader dubblerade sin värdering, baserat på framtida tillväxt. Idag är flera av dem i lägen där de rekonstruerar sitt bolag eller jagar kapital till en radikalt lägre värdering. Inför 2023 pratar många därför om att hålla ut, ha kapital för runway och att hålla kostnaderna nere för att överleva.

Text: Erik Norberg

Bild: Christoffer Duff

Paradoxalt nog går vi kanske just därför in mot några av de mer spännande investeringstillfällena i onoterat inför 2023. Förutom risk och osäkerhet i omvärlden ser vi en cocktail av olika faktorer som skapar nya möjligheter för den som inte är beroende av kapital på kort sikt och vill ta position i tidiga tillväxtbolag där långsiktigt värde löpande skapas.

  • Värderingarna sjunker generellt för de bolag som passerat sin första kapitalanskaffning och ska söka kapital igen vilket gör att det inte bara är möjligt att investera i vissa bolag som var restriktiva med vem de släppte in för ett år sedan, utan nu också till ett lägre pris. Förutsatt att man är långsiktig och tror på bolagets idé och dess marknad, ger det en hävstång på sikt som tidigare hade tagit längre tid att nå. För de allra tidigaste bolagen finns det en nedre botten hur lågt värderingarna kan sjunka – men det är lättare nu att över huvud taget få vara med som investerare på bättre villkor.
  • Svårigheten att resa större kapital till högre värdering sållar ut de bolag som inte kan stå på egna ben, eller inte har ett tillräckligt bra case. Det sker stegvis och bygger successivt ett skarpare flöde av bolag som dessutom vet bättre vad pengarna ska användas till. Tyvärr kommer vi säkert under 2023 få se konsekvenserna av de bolag som inte är tillräckligt uthålliga eller varit för beroende av den externa finansiering som uteblev. Här krävs is i magen och god förståelse för varje enskilt case.
  • När värdet går ned på andra innehav i vissa investerares portföljer (ex noterade aktier, Private Equity) blir vikten av tidiga tillväxtbolag för stor för många investerare, som därför inte kan göra nya investeringar. Det skapar konkurrens om de som kan allokera kapital utan att vara beroende av utvecklingen i den övriga portföljen. Varje investerare blir mer attraktiv.

Investeringar i tidiga onoterade bolag är förenade med hög risk. På grund av extrema makroekonomiska och geopolitiska faktorer råder i skrivande stund högre risk än normalt i de mer traditionella och annars relativt trygga investeringsalternativen. Ser vi till möjligheten att tidigt komma in på den teknologiska disruption som tidiga tillväxtbolag ofta står för, och diversifiera portföljen med investeringar i flera olika bolag, finns det fina möjligheter att bygga en långsiktig värdeutveckling till lägre pris och lägre risk relativt än för ett år sedan. Under 2022 har många Venture Capital bolag passat på att fylla sina fonder med kapital från individuella investerare eller Family Offices. Även om dessa investeringsbolag är hårdare och mer selektiva med var de investerar nu, är det ett gott tecken att de är väl kapitaliserade för att över tid inte minst kunna stötta guldkornen i portföljen som har potential att skala ut när de bevisat sitt koncept.

Erik Norberg (Co-Founder & Portfolio Mngr Nyfikna Ventures)