Antagningen till ängelnätverket öppen!

Antagningen till Nyfikna Investerares affärsängelnätverk är nu öppen! Syftet med nätverket är att bygga våra onoterade portföljer genom att bland annat hitta potentiella Unicorns och med så kallat ”smart kapital” addera det bolagen behöver för att kunna ta sig upp i värdekedjan. 

Nätverket är den plattform som Joanna Törngren Redebrant, grundare av Nyfikna Investerare, själv saknat för att bygga en onoterad portfölj med ambitiösa avkastningsmål: 

”Jag upplever att det finns en potential här. Vi har en ambitiös målsättning av vårt dealflow och vilken hit rate vi ska ha i portföljen som är själva drivkraften bakom initiativet. Nu har vi Erik Norberg med oss som Co-founder & Portfolio Manager i det som går under arbetsnamnet ”Unicornfabriken”. Erik kommer också i rollen som Group CEO leda Nyfikna Investerares tillväxtresa när vi nu sätter upp våra dotterbolag och gasar internationelltVi gör en otroligt spännande resa och jag är så glad för alla de fantastiska investerare, partners och bolag som är en del av det ekosystem vi nu ska accelerera och skala upp. Vi ser fram emot att kunna växa vår community ännu snabbare och släppa på fler investerare – men vi är alltid i främsta hand måna om att överträffa våra befintliga medlemmars förväntningar och kommer nu att fokusera på det.”

Nyfikna Investerare förespråkar en så kallad ”sund ekonomi” och vill erbjuda en seriös plattform för investerare som är nyfikna på att lära sig mer om, och också bygga sin portfölj av, onoterade innehav. Den här typen av investeringar är mycket riskfyllda och ska därför generellt sett inte stå för mer än en liten andel av totalportföljens värde. Vidare är det jätteviktigt att förstå vad det är man köper och hur den onoterade marknaden fungerar:

Därför tar vi hjälp av de bästa, såväl utbildare och facilitator som framgångsrika investerare med en imponerande hitrate – och unicornentreprenörer som redan gjort resan som vi vill göra. Tillsammans skapar vi den community vi alla saknat. Syftet är att skapa så mycket värde vi bara kan för så många som möjligt”,förklarar Erik.

Var och en gör sin egen analys samt fattar sina egna investeringsbeslut. Nyfikna Investerare har fram tills nu alltså inte förvaltat andra investerares kapital – fokus har sedan start legat på utbildning, erfarenhetsutbyte, inspirationsföreläsningar och ett bra dealflow. 

Det finns inget formellt investeringskrav, men en förväntan om att det finns mist 400K/år att investera årligen och detta ska helst utgöra en del av en större totalportfölj då onoterade investeringar är en högriskinvestering. Det kostar 29 500 kr + moms att sitta med i nätverket ett år.

”Nyfikna Investerare skapar förutsättningarna, men det är upp till var och en att göra sin egen analys och fatta sina egna investeringsbeslut. Självklart kan vi inte garantera att man blir en unicorninvesterare om man är med i Nyfikna Investerares Affärsängelnätverk, men ambitionen är att vi ska bli det – tillsammans.”

Med sin erfarenhet av att skalera mindre verksamheter men öven driva större komplexa transaktioner brinner Erik för dialogen och kontakten med våra portföljbolag och att hitta rätt match med såväl affärsänglar som andra partners.

Nytt sedan Erik kommit över är att vi nu tittar på att sätta upp ett bolag, genom vilket våra änglar kan välja att investera i för att få ett ”Nyfikna Index” i sina portföljer och exponering mot samtliga bolag som pitchar för nätverket under ett år. Det finns inget investeringskrav, utan detta är en medlemsförmån som efterfrågats av våra änglar och något vi nu undersöker närmare.

Nu är antagningen till Nyfikna Investerares affärsängelnätverk öppen under en begränsad period. Vi kommer att släppa på några änglar per termin och nästa tillfälle blir i mars då vi har uppstartsutbildning. Den exklusiva väntelistan till nätverket, med ett begränsat antal platser, har redan ett tungt startfält av mycket spännande profiler som vill sitta med:

”Det är fantastiskt roligt att det finns ett sådant sug på det Nyfikna Investerare gör och att kunna möta efterfrågan med investeringscase, utbildning och erfarenhetsutbyte genom vårt affärsägelnätverk.” 

Vid intresse och för att ansöka till vårens insläpp går det fint att kontakta Joanna: joanna@nyfiknainvesterare.se

Intresserad av att saminvestera eller är du entreprenör och söker kapital? kontakta Erik för dialog och mer info: erik@nyfiknainvesterare.se