Home » Angel Investor Club

Angel Investor Club

Nyfikna Investerare förespråkar en ”sund ekonomi” och vill erbjuda en seriös community för investerare som är nyfikna på att lära sig mer om, och också bygga sin portfölj av, onoterade innehav i svenska techbolag i tidigt skede.

Den här typen av investeringar är mycket riskfyllda och ska därför generellt sett inte stå för mer än en liten andel av totalportföljens värde. Vidare är det jätteviktigt att förstå vad det är man köper och hur den onoterade marknaden fungerar.

Därför har vi satt samman ett koncept där man som medlem får möjlighet att skapa sin egen identitet i rollen som ängelinvesterare. Joanna Törngren Redebrant, grundare Nyfikna Investerare

Medlemskapet

Angel Investor Club träffas 4 gånger per år – både digitalt och i härliga miljöer i Stockholm och Göteborg. Genom ett medlemskap får man tillgång till:

  • Ett nätverk av noga matchade ängelinvesterare
  • Utbildning
  • Bolagspitchar
  • Inspiration 
  • Erfarenhetsutbyte

Nyfikna Investerare skapar förutsättningarna, men det är upp till var och en att göra sin egen analys och fatta sina egna investeringsbeslut.Erik Norberg, co founder Nyfikna investerare Angel Investor Club

Förväntningar och kostnad

  • Var och en gör sin egen analys samt fattar sina egna investeringsbeslut. 
  • Det finns inget formellt investeringskrav, men en förväntan om att det finns minst några hundra tusen kronor att investera och beloppet ska helst utgöra en del av en större totalportfölj då onoterade investeringar är en högriskinvestering. 
  • Ett medlemskap kostar 29 900 kr + moms/år.

Vid intresse och för att ansöka till Nyfikna Investerares Angel Investor Club går det fint att kontakta Joanna: joanna@nyfiknainvesterare.se

Är du entreprenör och söker kapital? Mejla gärna ditt case till pitcha@nyfiknainvesterare.se

Post navigation