Affärsängelnätverk

Syftet med Nyfikna Investerares affärsängelnätverk är att bygga våra onoterade portföljer genom att bland annat hitta potentiella Unicorns och med så kallat ”smart kapital” addera det bolagen behöver för att kunna ta sig upp i värdekedjan.

Nu öppnar ansökan till Nyfikna Investerares affärsängelnätverk. Nätverket blir den plattform som Joanna Törngren Redebrant, grundare av Nyfikna Investerare, själv saknat för att bygga en onoterad portfölj med ambitiösa avkastningsmål:

”Jag upplever att det finns en potential här. När jag pratar med etablerade branschkollegor om hit rate finns en position att ta. Vi har en ambitiös målsättning av vårt dealflow och vilken hit rate vi ska ha i portföljen som är själva drivkraften bakom initiativet.”

Joanna upplever att det nu startas upp mycket nya investeringsforum, vilket är bra. Det blev ett enormt intresse för Nyfikna Investerares Affärsängelnätverk och på grund av fler sökande än platser i gruppen har Nyfikna Investerare nu beslutat att starta ytterligare en grupp.

”Vi ville genomföra första leveranserna med ängelnätverket och säkerställa att vi levererar det vi åtagit oss innan vi öppnar upp för fler investerare. Det känns superkul att den milstolpen nu har checkas av och att vi kan öppna upp för fler investerare som vill bygga sina onoterade portföljer tillsammans med oss”

”Med min bakgrund från EGN Sverige, Chefsnätverket Close, F5 och Unga Aktiesparare – där jag under cirka 10 års tid arbetat med att bygga och leda nätverk för chefer samt med kommunikation kring investeringar mot unga investerare (i roller som chefredaktör och ansvarig utgivare) känns det superkul att få göra min egen hybrid och mixa hantverket med mina erfarenheter under Nyfikna Investerare.”

Nyfikna Investerare förespråkar en så kallad ”sund ekonomi” och vill erbjuda en seriös plattform för investerare som är nyfikna på att lära sig mer om, och också bygga sin portfölj av, onoterade innehav. Den här typen av investeringar är mycket riskfyllda och ska därför generellt sett inte stå för mer än en liten andel av totalportföljens värde. Vidare är det jätteviktigt att förstå vad det är man köper och hur den onoterade marknaden fungerar:

Därför tar vi hjälp av de bästa, såväl utbildare och facilitator som framgångsrika investerare med en imponerande hitrate – och unicornentreprenörer som redan gjort resan som vi vill göra.”

Var och en gör sin egen analys samt fattar sina egna investeringsbeslut, Nyfikna Investerare förvaltar alltså i dagsläget inte andra investerares kapital – fokus ligger på utbildning, erfarenhetsutbyte, inspirationsföreläsningar och ett bra dealflow. Det finns inget formellt investeringskrav, men en förväntan om att det finns mist 400K/år att investera årligen och detta ska helst utgöra en del av en större totalportfölj då onoterade investeringar är en högriskinvestering.

”Nyfikna Investerare skapar förutsättningarna, men det är upp till var och en att göra sin egen analys och fatta sina egna investeringsbeslut. Självklart kan vi inte garantera att man blir en unicorninvesterare om man är med i Nyfikna Investerares Affärsängelnätverk, men ambitionen är att vi ska bli det – tillsammans.”

Den exklusiva medlemslistan för en potentiell andra grupp, med ett begränsat antal platser, har redan innan anmälan öppnat ett tungt startfält av spännande profiler som vill sitta med:

”Det är fantastiskt roligt att det finns ett sådant sug och att kunna möta efterfrågan på investeringscase, utbildning och erfarenhetsutbyte genom att starta Nyfikna Investerares affärsägelnätverk. Nu öppnar vi upp ansökan till en andra grupp. Vid intresse, varmt välkommen att kontakta Joanna för mer information och dialog: joanna@nyfiknainvesterare.se.”