Ängelnätverk

Antagningen till Nyfikna Investerares affärsängelnätverk är öppen. Nyfikna Investerare förespråkar en så kallad ”sund ekonomi” och vill erbjuda en seriös plattform för investerare som är nyfikna på att lära sig mer om, och också bygga sin portfölj av, onoterade innehav.

Den här typen av investeringar är mycket riskfyllda och ska därför generellt sett inte stå för mer än en liten andel av totalportföljens värde. Vidare är det jätteviktigt att förstå vad det är man köper och hur den onoterade marknaden fungerar:

Därför tar vi hjälp av de bästa, såväl utbildare och facilitatorer som framgångsrika investerare med en imponerande hitrate – och unicornentreprenörer som redan gjort resan som vi vill göra. Tillsammans skapar vi den community vi alla saknat. Syftet är att skapa så mycket värde vi bara kan för så många som möjligt”, förklarar Joanna Törngren Redebrant som grundat communityn Nyfikna Investerare.

Var och en gör sin egen analys samt fattar sina egna investeringsbeslut. Nyfikna Investerare har fram tills nu alltså inte förvaltat andra investerares kapital – fokus har sedan start legat på utbildning, erfarenhetsutbyte, dialog, inspirationsföreläsningar och ett bra dealflow.

Det finns inget formellt investeringskrav, men en förväntan om att det finns minst 400K/år att investera och beloppet ska helst utgöra en del av en större totalportfölj då onoterade investeringar är en högriskinvestering. Det kostar 29 500 kr + moms att sitta med i nätverket ett år.

”Nyfikna Investerare skapar förutsättningarna, men det är upp till var och en att göra sin egen analys och fatta sina egna investeringsbeslut. Självklart kan vi inte garantera att man blir en unicorninvesterare om man är med i Nyfikna Investerares Affärsängelnätverk, men ambitionen är att vi ska bli det – tillsammans.”

Nu är antagningen till Nyfikna Investerares affärsängelnätverk öppen under en begränsad period. Vi kommer att släppa på några änglar per år och nästa tillfälle blir i mars då vi har uppstartsutbildning. Den exklusiva väntelistan till nätverket, med ett begränsat antal platser, har redan ett tungt startfält av mycket spännande profiler som vill sitta med:

”Det är fantastiskt roligt att det finns ett sådant sug på det Nyfikna Investerare gör och att kunna möta efterfrågan med utbildning, erfarenhetsutbyte, dialog, inspiration och investeringscase genom vårt affärsägelnätverk.”

Vid intresse och för att ansöka till Nyfikna Investerares Affärsängelnätverk går det fint att kontakta Joanna: joanna@nyfiknainvesterare.se

Intresserad av att saminvestera eller är du entreprenör och söker kapital? Mejla pitcha@nyfiknainvesterare så återkopplar vi inför nästa pitchtillfälle.